19/11/2012 19:10

Pierwsze miesiące po wyjeździe z Warszawy

Po ostatnim, jak się później okazało „pożegnalnym” koncercie, danym przez Chopina w Warszawie 11 października 1830 r. kompozytor opuścił rodzinne miasto 2 listopada. Żegnany był przez przyjaciół, profesorów i bliskich, odprowadzających go aż do zachodnich rogatek Warszawy (dziś dzielnica Wola).

14/11/2012 20:06

Pierwszy rok Chopina w Paryżu

20 lipca 1831 Fryderyk Chopin opuścił Wiedeń, udając się przez Linz, Salzburg, Monachium i Stuttgart do Paryża. Zatrzymawszy się w Monachium, zagrał Koncert fortepianowy e-moll oraz Fantazję A-dur na tematy polskie op. 13.

09/11/2012 16:53

Chopin. Ostatnie lata spędzone w Warszawie

W lipcu 1829 r. Fryderyk Chopin zakończył edukację w Szkole Głównej Muzyki, stając się tym samym absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne dwa lata spędził na doskonaleniu swoich umiejętności oraz kilku podróżach.

08/11/2012 14:15

Dzieciństwo i edukacja muzyczna Chopina

W październiku 1810, a zatem jeszcze w tym samym roku, w którym urodził się Fryderyk Chopin, jego ojciec Mikołaj Chopin otrzymał posadę w Liceum Warszawskim. Było to powodem przeniesienia się rodziny z Żelazowej Woli do Warszawy, gdzie zamieszkali początkowo w prawym skrzydle Pałacu Saskiego.

08/11/2012 13:52

Pochodzenie Chopina

W przeciągu ostatniego 200-lecia Fryderyk Chopin stał się najsłynniejszym Polakiem znanym na całym świecie. Do dziś rozgłos związany z jakimkolwiek innym polskim artystą, naukowcem czy politykiem nie przekracza jego sławy, zwłaszcza poza granicami Polski.

22/01/2010 16:27

Fryderyk Chopin (1810-1849) i jego lwowscy kontynuatorzy

12/04/2018 10:46

Ostatni lwowski alchemik

18/02/2015 16:05

Wierny uniwersytetowi i miastu.  O profesorze Przemysławie Dąbkowskim (1877 – 1950)

Powstały w 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zawdzięcza swój rozwój wielu wybitnym uczonym wywodzącym się z Lublina, ale także znakomitym koryfeuszom nauki pochodzącym spoza tego miasta. Jednym z nich był profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Przemysław Dąbkowski.

23/11/2014 15:11

Zapomniany generał-poeta i jego związki z Wołyniem

19/09/2014 12:53

Jak zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz?

Był najbardziej znanym i najpoczytniejszym polskim pisarzem dwudziestolecia międzywojennego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.