07/02/2013 16:33

Malarz pięknych kobiet

Franciszek Żmurko, 1859 – 1910. Urodził się we Lwowie. Był synem wybitnego matematyka rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Wawrzyńca Żmurki.

05/02/2013 15:02

Dynastia Żebrowskich – organmistrzów polskich

Żebrowscy – to rodzina organmistrzów, mieszkających we Lwowie, właścicieli fabryki organów.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.