01/05/2016 13:17

Orlę w otchłani

24/04/2016 12:20

Duchem zawsze młoda

04/10/2014 13:32

Zachariewicza powrót do Lwowa

24/01/2014 14:36

Dr Bolesław Zieliński – pierwszy prezydent miasta Łucka na Wołyniu. Część II

Pierwszy prezydent Łucka był jedną z ciekawszych, ale i – zważywszy na sposób opuszczenia przez niego stanowiska prezydenta – bardziej kontrowersyjnych postaci wołyńskiej sceny politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

03/01/2014 01:36

Dr Bolesław Zieliński pierwszy prezydent Łucka. Część I

Pierwszy prezydent Łucka był jedną z ciekawszych, ale i – zważywszy na sposób opuszczenia przez niego stanowiska prezydenta – bardziej kontrowersyjnych postaci wołyńskiej sceny politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

04/03/2013 13:12

Zachariasiewicz-Abgaro Franciszek Ksawery (1.12 1770 – 12. 06. 1845) – ksiądz ormiański, biskup rzymskokatolicki.

Urodził się w Stanisławowie (ob. Iwano-Frankiwsk) w szlacheckiej rodzinie ormiańskiej, która od czasów średniowiecznych osiadła w Galicji. Przedstawiciele tej rodziny byli bogatymi kupcami, członkami sądów ormiańskich we Lwowie, księżmi (ormiańskimi i rzymskokatolickimi w XVIII w.).

27/03/2012 13:32

Pierwszy certyfikowany nafciarz Galicji

Odkrycie zawsze jest drogą do fortuny – jeżeli ma się do tego głowę, lub do zapomnienia – jeżeli wrodzona skromność weźmie górę. Tak potoczyło się życie pioniera przemysłu naftowego, jedynego posiadacza uprawnień CK Austro-Węgier do przetwarzania ropy naftowej w Galicji.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.