09/03/2018 22:38

Niestereotypowy kawaler Virtuti Militari

28/08/2017 09:53

Karol Szajnocha – malowniczy odtwórca przeszłości

16/03/2017 13:41

Uznany za najwybitniejszego ukraińskiego poetę II poł. XX w. Wasyl Stus w latach 80. śledził polski ruch wyzwoleńczy z Uralu, gdzie przebywał w niewoli jako więzień polityczny. Teksty „Z obozowego zeszytu” zostały napisane potajemnie i przekazane światu w 1982 r. – sam poeta nie wrócił do domu.

20/02/2017 13:06

Artysta światowej klasy – Henryk Hektor Siemiradzki

23/01/2017 21:51

Nauczyciel mądrości, pogody ducha, patriotyzmu i wiary

14/03/2016 21:25

Słów kilka o prof. Janie Starzyku

22/09/2015 21:13

Śladami Juliusza Słowackiego po Ukrainie

27/07/2015 06:50

Zapomniany badacz Galicji

05/07/2015 06:12

Julian Stryjkowski – od komunizmu do normalności. W 110. rocznicę urodzin pisarza.

07/10/2014 15:43

Nieśmiertelna Choroba Poetów

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.