13/09/2014 19:25

Rudolf Nardelli – bohater spod Maksymca

21/10/2013 11:03

Nikifor Krynicki

Najbardziej znanym w świecie kryniczaninem wszechczasów jest głuchoniemy łemkowski żebrak, który został zaliczony do światowej czołówki malarzy prymitywnych.

02/01/2013 18:29

Stanisław Niewiadomski (1857-1936)

Stanisław Niewiadomski należał do grona znanych działaczy i publicystów muzycznych, był też cenionym dyrygentem, pedagogiem i kompozytorem.

27/05/2012 00:20

Pierwszy terrorysta polityczny II RP

Po kilku turach wyborów, konsultacjach i koalicjach, 9 grudnia 1922 r. II RP nareszcie wybrała swego pierwszego prezydenta. 11 grudnia 1922 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Gabriela Narutowicza… Sądzone mu było rządzić tylko pięć dni.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.