10/08/2018 10:41

Człowiek z pogranicza dwóch kultur

20/04/2015 21:30

Zapomniany polski odkrywca Ameryki

28/10/2014 20:44

Johannes de Nurenberga. W 480. rocznicę śmierci „polskiego” Dürera

28/08/2012 13:24

Jarema

Jarema Wiśniowiecki urodził się w roku 1612. Wychowywał się na dworze księcia Konstantego razem z jego synami, Jerzym i Aleksandrem, kształcąc się początkowo w kolegium jezuickim we Lwowie, a po jego ukończeniu – na studiach w Rzymie, Padwie i Bolonii.

05/04/2012 11:04

Cały Lwów na jego głów

O Jerzym Janickim mówi Włodzimierz Woskowski – pierwszy polski konsul we Lwowie. W kwietniu minie pięć lat, gdy odszedł, pogrążając w głębokim smutku wszystkich którzy Go znali, a przyjaciół w bezbrzeżnej rozpaczy. ON – Jerzy Janicki. Przez kilkadziesiąt lat miałem szczęście być Jego przyjacielem.

03/02/2012 12:33

Piotr Jaksa-Bykowski – polski pisarz z Podola

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.