Najważniejszy dla mnie jest Sidorów

-a A+

Wspomnienia Adama Paygerta

Dzisiaj z pięknej posiadłości zostały tylko zdjęcia. Komuniści wszystko zniszczyli. Był dwór, ruiny zamku Kalinowskiego, kościół, biblioteka licząca 10 tysięcy woluminów. Nic nie zostało.

Maksym Piejko
Tekst ukazał się w nr 3 (343), 14–27 lutego 2020

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.