31/10/2019 23:01

30. rocznica Aktu Pojednania we Lwowie

Trzydzieści lat temu, 31 października 1989 roku po raz pierwszy zabrzmiały wspólne modlitwy Polaków i Ukraińców na zdewastowanych przez sowietów grobach Strzelców Siczowych na Cmentarzu Janowskim i polskich grobach wojskowych na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

29/10/2019 23:19

Pogrzeb Nieznanego Żołnierza

30 listopada 1923 Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski powołał Tymczasowy Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.