Historia dyplomacji polskiej w Tarnopolu

Historia dyplomacji polskiej w Tarnopolu

5 lutego otwarta została w Tarnopolu wystawa upamiętniająca 25 lat istnienia polskiego Konsulatu we Lwowie. W uroczystym otwarciu wzięli udział konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz prezydent miasta Tarnopol Sergiusz Nadal.

Przedstawiciele polskich i ukraińskich władz podkreślili w swych wystąpieniach, że wystawa jest nie tylko znakomitą okazją dla mieszkańców miasta do lepszego poznania polskiej działalności dyplomatycznej na świecie, ale również doskonałym pretekstem do otwarcia nowego rozdziału we wzajemnych kontaktach kulturalnych, oświatowych, gospodarczych, turystycznych oraz dalszego rozwijania międzynarodowej współpracy Tarnopola z miastami partnerskimi w Polsce.

– To będzie rok Tarnopola w polskim Konsulacie we Lwowie – powiedział konsul generalny Jarosław Drozd, podkreślając w ten sposób jak wielką wagę i znaczenie Polska przywiązuje do współpracy z całym obwodem tarnopolskim. – Od dawna współpraca z Tarnopolem jest bardzo dobra i chcielibyśmy, by nadal rozwijała się tak dynamicznie jak dotychczas. Zorganizowanie wystawy w Tarnopolu jest tego najlepszym przykładem. Pragniemy, by mieszkańcy miasta lepiej poznali historię polskiej dyplomacji i działalność konsulatu we Lwowie zwłaszcza, że historia Tarnopola związana jest mocno z historią Polski.

– Dwadzieścia pięć lat działalności polskiego konsulatu we Lwowie jest bardzo ważną sprawą dla naszych państw. Dla całego świata współpraca Polski i Ukrainy może być bardzo dobrym przykładem przyjaznych sąsiedzkich stosunków. Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi za to, że jest adwokatem Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej. Tarnopol ma bardzo dobrą współpracę z takimi miastami w Polsce jak Elbląg, Olsztyn, Chorzów, Radom, Tarnów. Spodziewamy się, że dotychczasowa współpraca będzie w kolejnych latach jeszcze bardziej owocna. Tego życzę też naszym państwom –podkreślił w swym wystąpieniu prezydent miasta Tarnopol Sergiusz Nadal.

Po uroczystości przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz władz Tarnopola złożyli kwiaty na cmentarzu Mikulinieckim na mogiłach uczestników powstania styczniowego.

Duże nadzieje z wizytą przedstawicieli polskiej dyplomacji w Tarnopolu wiąże Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, którego prezes Piotr Fryz od dawna ubiega się o nową siedzibę dla stowarzyszenia lokalnej polskiej społeczności oraz działającej przy nim i cieszącej się dużym zainteresowaniem szkoły języka polskiego. W przypadku pozytywnej decyzji władz miasta oraz wsparcia Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, jeszcze w tym roku mogłoby powstać w Tarnopolu Europejskie Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego, którego celem stałoby się promowanie edukacji interkulturowej oraz kontaktów z Polską.

Dariusz Markiewicz

Tekst ukazał się w 4 (176) 26 lutego – 14 marca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X