Grekokatolicy przekazali figury parafii rzymskokatolickiej w Sokolnikach koło Lwowa

14 lutego, podczas mszy św. w Środę Popelcową w prowizorycznej kaplicy w parafii św. Jana Pawła II w podlwowskich Sokolnikach uroczyście zostały ustawione figury Matki Bożej i Pana Jezusa, które łacinnikom przekazali miejscowi grekokatolicy.

Ks. Grzegorz Draus, administrator parafii św. Jana Pawła II wyjaśnił, że figury te zachowały się w sokolnickim kościele św. Mikołaja, w którym teraz mieści się cerkiew greckokatolicka.

Według kronik, parafia obrządku łacińskiego powstała tam jeszcze ok. 1396 i do zakończenia II wojny światowej była to polska wieś. Po wymuszonej ekspatriacji Polaków do PRL przesiedlono tam Łemków, którzy dostosowali pomieszczenie kościoła pod cierkiew, a pozostałe figury umieścili nad ikonostasem. Trzy lata temu powstała we Lwowie wspólnota rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II i w położonej za miastem wsi Sokolniki nabyła działkę pod kościół. W czerwcu 2016 r. sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin wmurował tam kamień węgielny, pod który grekokatolicy położyli cegłę z kościoła, w którym jest cerkiew. Również przekażali krzyż z ołtarza ze starego kościoła.

– Mamy bardzo dobre relacje z mieszkańcami Sokolników, z parafią greckokatolicką i z prawosławną, a duchowieństwo i wierni obrządku wschodniego przychodzą do nas nie tylko na święta i wielkie uroczystości – zaznaczył ks. Draus.

– Niedawno katolicy rzymscy wznieśli kaplicę, więc zdecydowaliśmy przekazać tam figury Matki Bożej i Pana Jezusa z dawnego kościoła – wyjaśnił ks. Wołodymyr Pawłyk, wikary parafii greckokatolickiej w Sokolnikach.

– Bardzo cieszymy się z gestu wspólnoty Ukraińskiego Kościoła greckokatoliego w Sokolnikach, która na początku Wielkiego Postu przekazała nam, nowotworzącej się parafii, bududjącemu się kościołowi w Sokolnikach pw. św. Jana Pawła II, dwie figury – Matki Bożej i Pana Jezusa, które będą nawiązaniem do tradycji, do korzeni tej wspólnoty parafialnej – powiedział arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. – Dla wielu, którzy jeszcze pamiętają tamtą wspólnotę rzymskokatolicką i ten kościół, będą one jako święte relikwie, a jednocześnie będzie to także gest współpracy i życzliwości jednej wspólnoty Kościoła wobec drugiej – zaznaczył abp Mieczysław Mokrzycki. – Ufamy i spodziewamy się, że takich gestów wzajemnej życzliwości i zrozumienia będzie coraz więcej.

– Niech to wydarzenie będzie gestem jedności tak potrzebnej dla całej Ukrainy – podkreślił ks. Grzegorz Draus.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 4 (296) 28 lutego – 12 marca 2018
{gallery}gallery/2018/sokolniki{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X