Emerytury polsko-ukraińskie

Emerytury polsko-ukraińskie

4 lutego w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyła się konferencja prasowa, jej tematem stały się kwestie rozliczeń emerytalnych dla osób pracujących w Polsce i na Ukrainie.

Nowa ustawa regulujące ubezpieczenia emerytalne obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce weszła w życie 1 stycznia 2014 roku.

– Od razu podkreślę, że ustawa dotyczy jedynie obywateli Ukrainy zatrudnionych legalnie w Polsce, spłacających regularnie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaznaczył na wstępie prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Ustawa będzie znacznym udogodnieniem dla tysięcy obywateli Ukrainy, którzy od wielu lat pracują w Polsce i płacą składki do ZUS-u. Podpisanie „Umowy pomiędzy Polską i Ukrainą o ubezpieczeniu społecznym” poprzedził olbrzymi zakres pracy. Dotyczył uzgodnień ustawodawstwa obu państw w kwestii ubezpieczenia emerytalnego. W przyjętej wersji „Umowa” reguluje zasady ustalania właściwego ustawodawstwa, które dotyczy osób czynnych zawodowo w obu państwach. Na podstawie Umowy określane jest państwo, które nalicza świadczenie, określany jest staż pracy w obu państwach i wypłaty emerytury w wypadku zmiany miejsca zamieszkania. Ważnym elementem tej ustawy jest ustalenie, że osoba pracująca objęta jest ubezpieczeniem społecznym zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, gdzie pracuje.

Ustawa również reguluje otrzymanie świadczeń emerytalnych z trzeciego państwa, które ma podobne regulacje emerytalne z Polską czy Ukrainą.

Ustawa weszła w życie przed miesiącem i była to pierwsza prezentacja uregulowania dla szerszego grona –dziennikarzy, osób zajmujących się zawodowo polityką społeczną i samorządowców. Goście odpowiadali na pytania, ale część z nich pozostała bez szczegółowych odpowiedzi, bowiem wprowadzenie ustawy wymaga odpowiedniego uzgodnienia polityki społecznej obu państw i odpowiednich rozporządzeń do ustawy. Nie wszystkie kwestie udało się przewidzieć i dopiero przy wprowadzeniu ustawy można będzie znaleźć odpowiednie rozwiązania.

W konferencji wzięła udział dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych Marta Godloza. Stronę gospodarzy reprezentowali konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i kierownik Wydziału Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej KG RP Włodzimierz Sulgostowski. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel MSZ Ukrainy w regionie Wiaczesław Wojnarowski.

Konsulat Generalny RP we Lwowie będzie przyjmować osoby zainteresowane świadczeniami emerytalnymi. Na przełomie maja i czerwca do Lwowa przyjedzie grupa specjalistów z ZUS-u, którzy poprowadzą szkolenia dla pracowników ukraińskich oddziałów ubezpieczenia socjalnego, w siedzibie konsulatu specjaliści poprowadzą konsultacje indywidualne.

Wszelkich informacji dotyczących wprowadzenia nowej ustawy udziela Wydział Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

O terminie przewidzianych konsultacji Kurier Galicyjski będzie informował na swoich łamach.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 3 (199) 14-27 lutego 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X