Ekologia – sprawą młodzieży

Ekologia – sprawą młodzieży

To, w jakim środowisku żyjemy zależy od nas samych, a w jakim żyć będziemy – od dzisiejszych studentów i uczniów. Szkolenia z ochrony przyrody i środowiska naturalnego, badania nad stanem zanieczyszczeń i nauczanie dzieci w szkołach takie działania prowadzi Europejskie Centrum Ekologiczne w Polsce. We Lwowie powstała placówka Centrum.

Zaangażowanie w działania proekologiczne Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) znane są od dawna. Z jej inicjatywy odbywały się liczne konferencje i akcje mające na celu zbadanie zagrożeń ekologicznych na pograniczu polsko-ukraińskim. Udział w nich brali naukowcy instytucji badawczych, ekolodzy-praktycy, amatorzy i wolontariusze. Ostatnią inicjatywą PUIG jest otwarcie we Lwowie Europejskiego Centrum Ekologicznego, które w swych działaniach jest nastawione na młodzież akademicką i szkolną. Prezentacja Centrum odbyła się 24 kwietnia we Lwowie. Dyrektorem Europejskiego Centrum Ekologii Ukraina (ECE Ukraina) został Aleksander Wołkow.

Zasady działalności ekologicznej przybliżył lwowskiej młodzieży dyrektor Centrum Michał Dworak z Warszawy. Oficjalną prezentację poprzedziło spotkanie dyrektora Dworaka z młodzieżą na lwowskich uczelniach. W prezentacji ECE Ukraina udział wzięli również naukowcy, a wśród nich Iwan Zozula, prezes Zarządu GorChimProm i szef Komitetu Ekologicznego przy PUIG. Na wstępie Iwan Zozula podkreślił znaczenie wspólnych działań ekologicznych na pograniczu polsko-ukraińskim i znaczenie, które mają w tej sprawie grupy lokalnych społeczeństw, aktywiści i wolontariusze. W tej materii doświadczenia Polski są ogromne i warte uwagi. „Polska ma też olbrzymie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Problemem Zachodniego Regionu Ukrainy są składowiska śmieci. Zarówno te zorganizowane, jak i wysypiska po lasach. Te ostatnie są prawdziwym zagrożeniem dla przyrody. Tu musimy działać wspólnie – potrzebne są programy rządowe i środki z innych źródeł. W pozyskiwaniu tych ostatnich pomocni mogą być nasi polscy partnerzy – zaznaczył Iwan Zozula.

Dyrektor Michał Dworak przybliżył zasady działania Centrum w Polsce. W swych działaniach Centrum wzorowało się na akcjach, które miały miejsce na granicy polsko-niemieckiej przed laty. Ponieważ zaprezentowały się dobrze i efektywnie, to mogą całkowicie być przeniesione na tereny pogranicza polsko-ukraińskiego. ECE Polska powstał dzięki inicjatywie grupy entuzjastów, ekspertów, jako organizacja społeczna, która ściśle współpracuje z polskim Ministerstwem Ochrony Środowiska. Ponieważ działalność Centrum ukierunkowana jest na młodzież, więc jej działalność powinna być na tyle atrakcyjna, żeby przyciągnąć jak najwięcej chętnych.

Zadaniem Centrum jest ochrona środowiska naturalnego, różnorodności świata roślinnego i zwierzęcego, jego ochrona i badanie. W związku z tym swe działanie centrum koncentruje i prezentuje na swojej stronie internetowej, której autorami mogą być wszyscy chętni – umieszczać tu swoje artykuły, zdjęcia, filmiki czy nagrania dźwiękowe. Centrum aktywnie działa w wielu kierunkach ekologicznych; można tu wymienić znane działanie w ramach Natura 2000 – zachowanie biotypów flory i fauny i zachowanie różnorodności biologicznej. Swoją działalność Centrum rozwija przez takie programy:

Planeta EGOS – program zachowań z odpadami (na tym programie we Lwowie wzorowana jest inicjatywa zbiórki i utylizacji zużytych baterii. Jedna wyrzucona bateria-paluszek zanieczyszcza 400 l wody lub 20 m³ gruntu);
Program Biokomponenty – wykorzystywanie biogazu w gospodarstwach domowych;
Klub Młodego Uczonego – w czasie których studenci prowadzą zajęcia ekologiczne w szkołach;
Telewizja internetowa Studencka TV – filmiki i wywiady ze specjalistami o tematyce ekologicznej realizowane przez studentów i umieszczane na kanale Youtube;
EkoTrabant – opracowywanie i wykorzystywanie alternatywnych źródeł napędu pojazdów;
Eko JamGraffiti – akcja artystyczna, polegająca na tworzeniu rysunków o tematyce ekologicznej.

Są to tylko niektóre programy działania ECE w Polsce.

Centrum ma do zaoferowania staże na polskich uczelniach, będą mogli z nich skorzystać ukraińscy studenci uczelni, wspólne akcje ekologiczne w Polsce, tworzenie studenckich projektów i pozyskiwanie na ich realizację funduszy europejskich – innymi słowami zdobywanie praktycznego doświadczenia, które można by później zastosować na Ukrainie.

Jedną z takich akcji jest Help&Travel (Pomagaj&Podróżuj) – są to wycieczki autobusowe grupy 25 studentów-wolontariuszy po jakimś terenie i tam podejmowanie działań ekologicznych (sprzątanie terenu, badania stanu środowiska, oznaczanie nielegalnych wysypisk). O takich działaniach opowiedziała zebranym uczestnicząca w tej akcji Jana Jarosz. W 2013 roku „ekologiczny autobus” studentów przemierzył sześć obwodów Ukrainy – kijowski, żytomierski, rówieński, tarnopolski, chmielnicki i winnicki. W roku bieżącym miała odbyć się podobna akcja na Krymie, ale z wiadomych powodów nie dojdzie do skutku.

Na zakończenie spotkania Michał Dworak zaproponował zebranym kolejne spotkanie następnego dnia po to, aby studenci przygotowali swoje programy w takich dziedzinach: odpady, zagrożone zwierzęta i alternatywna energetyka. Na tym spotkaniu projekty te będą rozpatrywane i analizowane oraz będą przygotowywane wnioski na pozyskanie środków unijnych na jego realizację.

Nawet w czasie krótkiej przerwy na kawę dyrektor Dworak był zasypywany pytaniami, co świadczy o zainteresowaniu lwowskiej młodzieży kwestią ekologiczną i zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń.

Zainteresowani pracą Europejskiego Centrum Ekologicznego mogą kontaktować się mailowo: oleksandr.volkov@ecefund.eu.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 8 (204) za 29 kwietnia – 15 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X