Dziękujemy Warszawie za udane „LATO Z POLSKĄ”

Dziękujemy Warszawie za udane „LATO Z POLSKĄ”

12 lipca br. w Domu Polonii w Warszawie odbyła się uroczystość na zakończenie pobytu dzieci polskich z Ukrainy, które gościły w Warszawie na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Urzędu miasta st. Warszawy na 10-dniowym pobycie w ramach programu „Lato z Polską”.

W Warszawie wypoczywało ponad 130 dzieci z Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Podzielone na kilka grup wraz z opiekunami zwiedzały miasto i jego główne turystyczne atrakcje, m.in. Zamek Królewski, gdzie odbywały się także lekcje historii, Łazienki, Ogród Zoologiczny, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Wojska Polskiego oraz korzystały z miejskich ośrodków sportu i rekreacji, a nawet pływały statkami wycieczkowymi po Wiśle.

Dzisiaj miały okazję wysłuchać koncertu, przygotowanego przez młode artystki, studentki ze Wschodu, zaprezentować swój program artystyczny i podziękować gromkimi brawami organizatorom za radosne dni spędzone w Warszawie.

W spotkaniu z młodymi Polakami z Ukrainy na zaproszenie prezesa „Wspólnoty Polskiej” Longina Komołowskiego udział wzięły osoby zaangażowane w zapewnienie naszym rodakom wypoczynku w stolicy. Pani Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy oprócz wielu upominków, które dzieci zabiorą ze sobą jako pamiątki z pobytu w stolicy, życzyła im sukcesów w nauce języka polskiego i udanych wakacji. Prezes „Wspólnoty Polskiej”, wzruszony pięknymi piosenkami w wykonaniu dzieci, zachęcał do nauki i przyjazdu młodzieży na studia do Polski. Pani poseł Joanna Fabisiak z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą podkreśliła znaczenie akcji „Lato z Polską” dla edukacji i związków uczuciowych młodzieży ze Wschodu z krajem ich przodków.

W tym roku już po raz trzeci akcja „Lato z Polską” odbyła się w Warszawie, dzięki współpracy z władzami samorządowymi miasta, a wiele stołecznych instytucji kultury włączyło się w atrakcyjne wypełnienie programu naszym gościom, m.in. Muzeum Historii Polski zorganizowało ciekawe gry miejskie, a Towarzystwo Przewodników Warszawskich poprowadziło szereg udanych wycieczek.

„Lato z Polską”, zainicjowane w 2009 roku przez śp. Macieja Płażyńskiego, cieszy się ogromnym powodzeniem. Dziesięciodniowe pobyty edukacyjne dla dzieci polskiego pochodzenia ze Wschodu w wieku 10-14 lat, które odwiedzają Polskę w okresie wakacyjnym mają na celu przybliżenie zarówno młodym rodakom, jak i ich opiekunom historię i kulturę Polski oraz zachęcić do używania na co dzień języka polskiego. Przyjazdy do Polski są nagrodą za naukę języka polskiego w krajach zamieszkania, a poprawa umiejętności językowych, ćwiczona podczas zajęć integracyjnych z rówieśnikami przyczynia się również do zacieśniania więzów z ojczyzną dziadków.

Młodzi goście z Ukrainy na zakończenie spotkania potwierdzili, że „zakochali się w Warszawie”, a swoje wrażenia i pamiątki zawiozą do domów rodzinnych i swoich przyjaciół.

JW.

 

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X