Dyplom europejski za miedzą

Dyplom europejski za miedzą

Jak głosi stare porzekadło – najciemniej jest pod latarnią! Okazuje się, że szansa zdobycia europejskiego dyplomu i ukończenia atrakcyjnych studiów wyższych przez absolwentów szkół średnich Łucka i województwa Łuckiego jest niemal na wyciągnięcie ręki.

Mało kto w Łucku i rejonie wie, że tylko 20 kilometrów za granicą Ukrainy z Polską znajduje się państwowa szkoła wyższa, która oferuje bardzo atrakcyjne kierunki studiów gwarantujące pracę w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Uczelnią tą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Atrakcją dla ukraińskich studentów bez wątpienia są tak popularne w świecie studia filologiczne i politologiczne. Tuż za granicą, w Chełmie, Instytut Neofilologii tamtejszej uczelni oferuje studia w zakresie anglistyki, amerykanistyki, germanistyki oraz slawistyki i stosunków międzynarodowych. Jest rzeczą oczywistą, że funkcję klucza do nauki, biznesu i polityki światowej pełni dzisiaj język angielski. Znajomość tego języka pozwala na swobodne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach działalności społecznej, edukacyjnej, politycznej czy ekonomicznej, a tę znajomość zapewniają programy studiów w zakresie anglistyki i amerykanistyki. Nie należy przy tym zapominać, że jednym z największych partnerów wymiany handlowej Ukrainy są Niemcy. A zatem, i znajomość języka niemieckiego nie pozostaje bez znaczenia w biznesie i relacjach międzynarodowych.

Katedra Germanistyki Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie jest gwarantem przygotowania lingwistycznego absolwenta kierunku do wykorzystania języka w pracy zawodowej. Wydaje się jednak, że największą atrakcją dla studenta ukraińskiego byłyby studia slawistyczne w Chełmie. Studia te oferują program w dwóch językach – rosyjskim jako głównym języku specjalności oraz ukraińskim – jako języku uzupełniającym. Nie sam wiedza lingwistyczna jest tu atutem, ale przygotowanie zawodowe absolwenta do pracy w obsłudze celnej i ruchu trans-granicznym pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią, w tym Ukrainą. Podobną specjalizację i przygotowanie do obsługi celnej i ruchu trans-granicznego oferuje też Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Różnica polega jednak na tym, iż studia slawistyczne prowadzone są w języku rosyjskim i ukraińskim zaś studia o charakterze politologicznym prowadzone są po polsku. Niemniej jednak, atutem Katedry Stosunków Międzynarodowych jest jej szeroka oferta innych specjalności.

Wskazując na atuty, należy podkreślić, że głównym atutem jest sam fakt studiowania w Chełmie, gdzie wymienione tu profile i oferowane przez Instytut Neofilologii programy studiów w żaden sposób nie różnią się od programów studiów oferowanych przez inne uczelnie w Polsce czy Europie, spełniając wszelkie standardy narzucone przez Unię Europejską. Oznacza to, że absolwent chełmskiego Instytutu Neofilologii, niezależnie od tego czy jest absolwentem anglistyki, amerykanistyki, germanistyki czy slawistyki względnie stosunków międzynarodowych, otrzymuje honorowany w Europie i na innych kontynentach dyplom ukończenia studiów wyższych, który upoważnia też do kontynuacji edukacji w kierunku magisterium oraz doktoratu. Na tym nie kończy się lista atutów. Należy podkreślić też aspekt ekonomiczny studiów w chełmskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Student w Chełmie, otrzymując taki sam dyplom jaki wydają inne uczelnie w Polsce, ponosi dwu a nawet trzykrotnie niższe koszty utrzymania w porównaniu z kosztami ponoszonymi na podróże i utrzymanie w innych polskich miastach. Chełm jest po prostu blisko Łucka a jeszcze bliżej Kowla. Każdy młody człowiek Łucka i rejonu może osobiście doświadczyć atmosfery studiów, jaka panuje w Instytucie Neofilologii w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 8 „b”, gdzie poza polskimi studentami, spotka też liczną grupę studentów z Ukrainy.

 

22-100 Chełm
ul. Wojsławicka 8b
tel./fax: 82 564 20 80
tel.: 82 564 20 98
neofilologia@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X