Dwa narody – jeden Bug Fot. Krzysztof Wojciechowski

Dwa narody – jeden Bug

Pod takim hasłem odbyły się w niedzielę 23 sierpnia kolejne Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, Granica 835 Kordon, Kryłów-Krecziw.

Wydarzenie to ma już długą tradycję – tegoroczne Dni odbyły się po raz ósmy.

Imprezy towarzyszące trwały na Ukrainie od godzin przedpołudniowych, jednak oficjalnym początkiem uroczystości było spotkanie na moście pontonowym, specjalnie w tym celu przełożonym przez rzekę Bug, władz przygranicznych gmin i powiatów z Polski i Ukrainy, duchownych kilku wyznań chrześcijańskich z obu brzegów Bugu i zwykłych mieszkańców nadbużańskich terenów. Stare ruiny zamczyska Ostrorogów wybudowanego na miejscu „fortecy przeciw Scytom” spoglądały na tłumy Polaków i Ukraińców zebranych u jego stóp na nadbużańskich błoniach. Delegacja ukraińska przywitała polskich sąsiadów pięknym korowajem. Po uroczystym powitaniu na moście goście z Ukrainy wraz z gospodarzami udali się do centrum Kryłowa, gdzie nastąpiła wspólna ekumeniczna modlitwa duchownych bratnich narodów i wyznań chrześcijańskich, którzy „jednymi ustami i jednym sercem pomodlili się do miłosiernego Boga i Najświętszej Bogurodzicy” o pokój na Ukrainie i o przyjacielskie współistnienie narodów. Znamiennie w tym kontekście zabrzmiały w dwóch językach słowa Ewangelii św. Jana: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Po modlitwie nastąpiło uroczyste przywitanie zebranych gości przez panią Martę Małysek, wójta gminy Mircze. Następnie powitalne mowy wygłosili: Pan Wiktor Sapożnikow – mer Nowowołyńska, posłowie do Sejmu i deputowani do Rady Najwyższej oraz inni obecni na uroczystości przedstawiciele władz. Bardzo ważnym elementem części oficjalnej było przyznanie specjalnych nagród, Kryłowskich Kangurów, osobom zaangażowanym w dialog polsko-ukraiński. W tym roku otrzymali je: Pan Eduard Sawik, zastępca mera Nowowołyńska i Pan Ryszard Wieczorek, przewodniczący Rady Gminy Mircze. Nagrody wręczał nestor polsko-ukraińskiego dialogu ks. dr Stefan Batruch z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie.

Fot. Krzysztof Wojciechowski

Uczestnicy tegorocznych Dni Dobrosąsiedztwa mieli też okazję do wzięcia udziału w wielu imprezach towarzyszących. A były to m.in: pokazy jazdy konnej, archeologii eksperymentalnej, twórczości regionalnej oraz rzemiosła i stylu życia Gotów. Imprezie towarzyszyły także liczne koncerty zespołów z Ukrainy i Polski oraz gwiazda wieczoru – zespół Brathanki. Ważnym wydarzeniem była konferencja naukowa „Globalne wyzwania – bioróżnorodność po obu stronach Bugu” będąca elementem realizowanego przez gminę Mircze od ubiegłego roku projektu „Pod skrzydłami Natury – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”. Prócz tego w godzinach od 9.00 do 18.00 funkcjonowało piesze przejście graniczne na moście przez rzekę Bug, z którego skorzystało ponad 2000 osób. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że tego rodzaju wydarzenia, zbliżające dwa sąsiednie narody, są bardzo potrzebne i z całą pewnością będą kontynuowane w następnych latach.

Krzysztof Wojciechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X