Druga edycja „Forum Szkół Polskich Poznań – Europa”

Druga edycja „Forum Szkół Polskich Poznań – Europa”

W dniach 20–28 stycznia sześcioro uczniów lwowskiej szkoły średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny z opiekunem panią Katarzyną Latyszewską wzięło udział w drugiej edycji „Forum Szkół Polskich.

Poznań – Europa”. W Poznaniu spotkali się z rówieśnikami z Czeskiego Cieszyna, Dyneburga (Daugavpils), Wilna, Strzelec Opolskich oraz wielkopolskiej Wrześni.

Forum organizowane jest przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jego celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i krzewienie wartości europejskich oraz pobudzanie do rozważań nad własną tożsamością i historią lokalnej społeczności poprzez wymianę opinii i doświadczeń między młodymi Polakami mieszkającymi w różnych krajach. Obóz składa się z trzech części, związanych z Poznaniem, Polską i Europą. W części pierwszej uczestnicy zwiedzili Poznań, Gniezno i Wrześnię, poruszając kojarzone z Wielkopolską tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część dotyczyła tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej oraz świadomości historycznej i kulturowej uczestników. Trzecia natomiast poświęcona była procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom.

Fot. archiwum szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez profesorów poznańskich uczelni oraz spotkali się z wielkopolskim koordynatorem akcji Szlachetna Paczka Damianem Kaczmarkiem, byłym europosłem dr. Filipem Kaczmarkiem i byłą premier prof. Hanną Suchocką. W ramach warsztatów nt. dobra wspólnego grupa ze Lwowa zaplanowała akcję na rzecz wprowadzenia do ich szkoły e-dzienników i czytników e-booków dla uczniów.

Forum towarzyszył także koncert muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego.

Fot. archiwum szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Projekt objęty był patronatem prezydenta miasta Poznania oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania, a sfinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz poznańskich uczelni.

Michał Gulczyński
koordynator projektu
Tekst ukazał się w nr 3 (271) 14-27 lutego 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X