Drewniane cerkwie Karpat – dziedzictwo światowe

Drewniane cerkwie Karpat – dziedzictwo światowe

W Ukraińskim Muzeum Narodowym we Lwowie została otwarta wystawa zdjęć drewnianych świątyń z polskiego i ukraińskiego regionu Karpat nominowanych do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa.

 

Jeden z organizatorów przedsięwzięcia Mariusz Czuba, zastępca dyrekora Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy w wywiadzie dla „Kuriera Galicyjskiego” powiedział: „Dzisiaj otwieraliśmy wystawę poświęconą wspólnemu polsko-ukraińskiemu projektowi – przygotowaniu wniosku o wpis drewnianej architektury cerkiewnej z obstaru polskich i ukraińskich Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pomysł narodził się ponad trzy lata temu pomiędzy nami a stroną ukraińską – w stworzonym wspólnie Międzynarodowym Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Mówimy tutaj o wspólnym dziedzitwie Polski i Ukrainy. Szukamy wspólnego mianownika do dalszych działań, do współpracy. Pomyśleliśmy o architekturze drewnianej w jej szerokim aspekcie. Jest ogromna ilość architektury wiejskiej na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego.

Kilka lat temu Polska opracowała wniosek na wpis drewnianych kościołów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten wniosek został zakończony pewnym sukcesem i wpis nastąpił w 2003 roku. Pomyśleliśmy o wspólnym projekcie dotyczącym architektury cerkiewnej, ponieważ mamy jakby dwa płuca – Kościół Łaciński i Kościół Wschodni.

 

Przez wieki Polska i Ukraina to była jedność kultury, państwa, tradycji itd. I po jednej, i po drugiej stronie granicy rozsypane są drewniane cerkwie karpackie, bardzo do siebie podobne. Przecież tworzone w obszarze jednego kręgu kulturowego. No i zaczęliśmy pracować nad tym projektem. Projekt realizowany był przez trzy lata. Została dokonana analiza setek objektów i z tych setek wyłoniono 16 świątyń po 8 z każdej ze stron. Na bazie tych świątyń został opracowany wniosek, który został oficialnie złożony w styczniu tego roku do Komitetu Światowego Dziedzictwa”.

Na pytanie „Kuriera”, jaka jest szansa by działania te zostały uwieńczone sukcesem, Mariusz Czuba powiedział: „Mamy nadzieję, że jest bardzo duża szansa, ponieważ wniosek został przyjęty bez uwag, a to zdarza sią niezwykle rzadko.

 

Pamiętajmy, że obok wartości historycznych, kulturowych, artystycznych, które niesie, w projekcie są także inne treści. A tą treścią jest właśnie wspólnota kulturowa, i to, że potrafiliśmy stworzyć coś współnego, czyli pokazania wbrew obiegowym opiniom o Polakach i Ukraińcach, że więcej ich dzieli. Pokazujemy, że więcej nas łączy. 

 

Pamiętajmy, że w XXI wieku zaczynają się także liczyć inne wartości. Ponadto obok wartości duchowych liczymy na działania komercyjne, turystykę, i z tym też wiążemy pewną szansę. Dlatego pokazujemy, że tutaj naprawdę warto przyjechać. Pokazujemy ile tu jest bogactw, skarbów nieznanych. Jest to wspólne dziedzictwo i coś innego. Oferujemy światu coś, czego poza tym obszarem Europy po prostu nie ma”.


Konstanty Czawaga


Obejrzyj galerię:

Drewniane cerkwie Karpat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X