Dokąd zmierza Unia Europejska?

Dokąd zmierza Unia Europejska?

Po zakończeniu XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy, z Zygmuntem Berdychowskim, prezesem Instytutu Studiów Wschodnich i przewodniczącym Rady Programowej Forum, rozmawiał Konstanty Czawaga.

6 września, wieczorem, uroczyście zamknięto XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Co uważa Pan za jego największe osiągnięcie?
Dla nas, jako dla organizatorów, największym osiągnięciem jest to, że dobrze przygotowaliśmy spotkanie tych prawie dwóch i pół tysiąca osób. Od strony organizacyjnej wszystko przebiegało sprawnie, nie popełnialiśmy wielu błędów i nasi goście wyjeżdżali z Krynicy z przekonaniem, że brali udział w ciekawej, ważnej konferencji i że trzeba tu koniecznie wrócić w przyszłym roku.

 

Myślę, że dla obserwatorów, najistotniejszym przesłaniem tegorocznej konferencji było to, że dotychczas funkcjonujące instytucje wewnątrz Unii Europejskiej w walce z kryzysem powoli wyczerpują swój potencjał. Trzeba poprzez nowe instytucje i nowe instrumenty pogłębiać europejską integrację. Odwrotu od dalszej drogi w kierunku tej integracji nie ma.

Czy są takie instytucje?
Nie ma i trzeba je stworzyć. Dużo mówiło się, że dotychczas osiągnięte sukcesy na drodze do integracji nie wystarczają w walce z kryzysem. Trzeba rozmawiać o nowych instytucjach prawnych, trzeba podpisać nowy traktat, trzeba oswajać Polaków, Niemców, Słowaków, wszystkich tych, którzy tworzą Unię Europejską, że w niedalekiej przyszłości Europa musi być jednym państwem.

Coraz więcej biznesmenów wciąga się w to środowisko pod niebem Krynicy, ludzi niekiedy dalekich od tej inicjatywy…
Jako organizatorzy, możemy się tylko i wyłącznie cieszyć z tego, że coraz więcej, coraz ciekawszych gości przyjmuje nasze zaproszenie. Chcielibyśmy w Unii Europejskiej co raz bardziej podkreślać naszą specjalizację, specyfikę. Tu, w Krynicy, można rozmawiać ze Wschodem. Można zmierzyć puls Europy Wschodniej. W Krynicy, można też poznać ludzi, którzy decydują o obliczu Europy Wschodniej. Myślę, że i dla nas, i dla Polski, i dla Europy Wschodniej jest to bardzo dobry, korzystny kierunek rozwoju Forum Ekonomicznego.

Podczas tegorocznego Forum można zauważyć sporo młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w obradach i dyskusjach…
W Nowym Sączu obradom Forum Ekonomicznego towarzyszy Forum Młodych Liderów Forum Ekonomicznego. To prawie czterysta osób z kilkudziesięciu krajów Europy i ich obecność w Krynicy obecnie nikogo nie dziwi.

Dziękuję bardzo za rozmowę.


Czytaj też:

Forum Ekonomiczne w Krynicy 2012


Wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X