DNI EUROPY W DROHOBYCZU 2015 (program)

 DNI EUROPY W DROHOBYCZU 2015 (program)

5 czerwca 2015

10:00 – Inauguracja Dni Europy w Drohobyczu. Przemówienia:

 • Taras Metyk, p.o. mera Miasta Drohobycz
 • Nadija Skotna, rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • Jan Tombiński, Ambasador UE na Ukrainie
 • Henryk Litwin, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie
 • Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
 • Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytut Książki w Krakowie

Prowadzi: Aleksandra Paszko

miejsce: Sala Marmurowa w miejskim ratuszu

11:00 – Złożenie kwiatów do Memoriału Bohaterów Niebieskiej Sotni i Memoriału „Więzienie na Stryjskiej”

11:40 – Wykłady inauguracyjne:

 • UE – Ukraina: rok po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej: Jan Tombiński, Ambasador UE na Ukrainie
 • Europejska polityka równości: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu RP do spraw Równego Traktowania

miejsce: Sala Marmurowa w miejskim ratuszu

15:00 – Wystąpienia, prezentacje:

 • Ewa Figel, Dyrektor Instytut Polskiego w Kijowie
 • Michael Beck, Niemiecki Serwis Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • Paweł Prokop, pełnomocnik prezydenta Miasta Lublin do spraw partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej

Prowadzi: dr Wiera Meniok

miejsce: aula uniwersytecka, budynek rektoratu, ul. Iwana Franki 24

15:30 – „Prawem i lewem. Konfl ikty i ich rozwiązywanie na Rusi Czerwonej – w przeszłości i dziś”

Panel socjologiczno-historyczny:

 • Jacek Kurczewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Pełnomocnik Rządu RP do spraw Równego Traktowania,
 • Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Natalia Starczenko (Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. Mychajła Hruszewskiego NAN Ukrainy)
 • Switłana Szczudło (Uniwersytet w Drohobyczu)

Moderator: prof. Leonid Tymoszenko (Uniwersytet w Drohobyczu)

miejsce: aula uniwersytecka

17:00 – Iwan Franko – myśliciel europejski:

wykład prof. Leonida Tymoszenki i dr Wołodymyra Hałyka (Uniwersytet w Drohobyczu)

17:30 – Bruno Schulz i dylematy wielokulturowości:

wykład dr Wiery Meniok (Uniwersytet w Drohobyczu)

miejsce: aula uniwersytecka

18:30 – Prezentacja Izby Pamięci Brunona Schulza oraz dorobku Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu:

Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk

miejsce: Izba Pamięci Brunona Schulza, budynek rektoratu, pok.33

 

6 czerwca 2015

10:30 – Duchowe wymiary wyzwań europejskich w heterogenicznej Galicji Wschodniej: panel z duchownymi trzech konfesji religijnych Drohobycza (greckokatolickiej, prawosławnej i rzymskokatolickiej)

Z udziałem:

 • Tomasz Dostatni OP (Lublin)
 • prof. rektor Miron Bendyk (Drohobyckie Seminarium Duchowne błogosławionych męczenników Seweryna, Witalija i Jakima)
 • proboszcz Mirosław Lech (kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja w Drohobyczu)
 • archiprezbiter proboszcz o. Michajił Baczyński (cerkiew św. Andrija w Drohobyczu)
 • Igor Cmokanycz (wykładowca w Drohobyckim Seminarium Duchownym)

 

Moderator: o. Oleg Kiekosz, kapelan Uniwersytetu w Drohobyczu

miejsce: aula Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Drohobyczu, ul. Daniła Halickiego 2

12:00 – 18:00 – Uroczyste otwarcie Jarmarku Miast Partnerskich i Gości Drohobycza. Program prezentacyjno-koncertowy

miejsce: scena na placu Rynek

13:00 – Prezentacja Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.

Panel dyskusyjny: Oświata mniejszości narodowych na Ukrainie, w Polsce i na Węgrzech

miejsce: siedziba Centrum, ul. Truskawiecka 9

14:30 – Majdan, czyli po co potrzebne jest Porozumienie:

wykład Zbigniewa Bujaka, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, Warszawa

miejsce: aula uniwersytecka

15:00 – Działania z zakresu dyplomacji publicznej i kulturowej na podstawie aktywności Instytutu Polskiego w Kijowie:

wykład Jarosława Goduna, byłego Dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie

miejsce: aula uniwersytecka

16:00 – Perspektywy w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, 2014-2020:

wykład i prezentacja Wasyla Chimiaka (starszy ekspert Lwowskiego Przedstawicielstwa Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013)

miejsce: Sala Marmurowa w miejskim ratuszu

16:00 – Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943. Galicja Wschodnia

Prezentacja projektu polsko-ukraińskiego: Aleksandra Zińczuk (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, Lublin)

miejsce: pok. 20, budynek rektoratu, ul. Iwana Franki 24

17:00 – Prezentacja Studenckiego Teatru Alter z Drohobycza:

Andrij Jurkiewicz, Igor Stachniw, Aleksandr Maksimow

Wydarzenie towarzyszące: „Ptaki z Duszą. Interpretacja ptaków Jakubowych”:

wystawa Krzysztofa Koniecznego (Trzcinica Wołowska, Polska)

miejsce: siedziba Teatru Alter, ul. Szewczenki 23

18:00 – „Podaj rękę Ukrainie”: koncert zespołu „Taraka” (Polska)

miejsce: scena na placu Rynek

 

Organizatorzy:

Drohobycka Rada Miejska

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Patronat Honorowy:

Ambasada Unii Europejskiej na Ukrainie

Ambasada RP na Ukrainie

 

Koordynator:

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu

Partnerzy:

Instytut Książki w Krakowie

Instytut Polski w Kijowie

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec na Ukrainie

Miasto Lublin

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” z siedzibą w Drohobyczu

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza z siedzibą w Lublinie

Fundacja „Chrońmy Dziedzictwo” z siedzibą w Lublinie

Stowarzyszenie Artystyczne Alter z siedzibą w Drohobyczu

Z udziałem przedstawicielstw dyplomatycznych: Austrii, Belgii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii, Litwy, Łotwy

Patronat medialny:

Espresso TV

Gazeta „Kurier Galicyjski”

Radio „Ziemia Frankowa”

„Twoje” Radio

Gazeta Internetowa „Majdan”

Gazeta „Zorza Halicka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X