Debata i konferencja: 15 lat Polski w NATO, 20 lat Partnerstwa dla Pokoju

29 września br. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była gospodarzem dwóch wydarzeń związanych z Sojuszem Północnoatlantyckim: debaty poświęconej 15. rocznicy przystąpienia Polski do NATO oraz polsko-ukraińskiej konferencji naukowej dotyczącej dwudziestu lat funkcjonowania programu Partnerstwo dla Pokoju w którym uczestniczy zarówno Polska jak i Ukraina.

Konferencję, finansowaną ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP swoim patronatem objęły m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewoda Podkarpacki i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi wydarzenia były m.in. Telewizja Polska, Polskiego Radio Rzeszów oraz Portal Polsko-Ukraiński polukr.net.

W debacie udział wzięli przedstawiciele zarówno środowisk politycznych jak i naukowych oraz eksperckich. Poseł na Sejm RP Renata Butryn, członkini Sejmowej Komisji Obrony Narodowej stwierdziła, iż w Polsce panuje powszechna zgoda co do tego, że decyzja o wejściu do NATO w 1999 roku miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Z kolei zarówno gen. bryg. Tomasz Bąk jak i dr Maciej Milczanowski wyrazili podobne opinie dotyczące znaczenia tego kroku dla reform i zmian, nie tylko jakościowych, ale także mentalnych, jakie zaszły w Wojsku Polskim.

Zdaniem prof. Radosława Zenderowskiego wejście Polski do Sojuszu zbiegło się w czasie ze zmianą na szczytach władzy i co za tym idzie – w polityce zagranicznej Rosji, która właśnie od 1999 roku rozpoczęła próby odbudowania swojej mocarstwowości. Jednak, jak zauważył dr Marcin Szewczyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim – członkostwo w NATO nie zwalnia nas od konieczności podejmowania starań na rzecz budowania własnych zdolności obronnych. Dalszą część debaty zdominowały kwestie związane z aktualnie trwającym na wschodniej Ukrainie konfliktem zbrojnym, w tym m.in. polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej jak i możliwości udzielenia pomocy Ukrainie przez Polskę, również w postaci dostaw uzbrojenia.

Konferencja naukowa poświęcona kwestiom współpracy Polski, Ukrainy i NATO w ramach programu PdP odbyła się w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej koło Rzeszowa. Gośćmi specjalnymi spotkania byli poseł Renata Butryn oraz pułkownik Andrij Ordynowicz, reprezentujący Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, który przedstawił swoją opinię na temat perspektyw współpracy Polski i Ukrainy w ramach NATO.

W dalszej części konferencji, poświęconej zarówno dyplomatycznym, politycznym jak i wojskowym aspektom konfliktu we wschodniej część Ukrainy oraz roli Polski i NATO w jego rozwiązaniu głos zabrali m.in. przedstawiciele Donieckiego Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego: doc. Walerij Krawczeko i dr Andrij Karakuts, którzy omówili aktualną sytuację na wschodzie Ukrainy oraz możliwe scenariusze jej rozwoju, a także dr Adam Lelonek z Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, który omówił możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji politycznej wokół Ukrainy.

Konferencja była pierwszym z szeregu polsko-ukraińskich przedsięwzięć planowanych w Rzeszowie i województwie podkarpackim we współpracy z partnerami z Ukrainy.

Dariusz Materniak
Tekst ukazał się w nr 19 (215) za 21-30 października 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X