Ścieżki i drogi plastyków

Ścieżki i drogi plastyków

„Mistrzowskie drogi, uczniowskie ścieżki” – to tytuł wystawy ze Śląska, która została otwarta w Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie 5 marca. Jest to wspólny projekt uczniów, studentów i pedagogów Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowej Górniczej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chodkiewicza w tym mieście.

– Niezmiernie jest nam miło, że możemy gościć we Lwowie z wystawą  „Mistrzowskie drogi, uczniowskie ścieżki” – powiedziała dla KG Iwona Wilk, koordynatorka projektu, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowej Górniczej. – Jest to wystawa, która pokazuje pewien cykl edukacyjny, począwszy od ucznia, poprzez studenta, pedagoga, nauczyciela i mistrza. Potem profesora. Każdy z nas idzie swoją drogą. Napotyka wspaniałe osoby na swojej drodze. Są to mistrzowie, którzy nas w jakiś sposób ukierunkowują. I ważne jest to, żeby nie narzucali swojej woli, ale żeby podsycali tą pasję, energię i tą kreatywność, żeby pokazywali tę właściwą drogę, którą potem uczniowie obierają, uprawiając swoją twórczość. Chcieliśmy zrobić tutaj warsztaty dla dzieci ze Lwowa, podobnie jak w Czerniowcach. Ta wystawa była prezentowana tam w Galerii „Wernisaż” oraz w Muzeum Sztuki Przykarpacia w Iwano-Frankiwsku. Są tu prace i uczniów, i nauczycieli, i studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zrobiliśmy również warsztaty artystyczne dla dzieciaków, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Były to takie nowatorskie metody spojrzenia na sztukę. I podczas finisażu tutaj we Lwowie będziemy również takie warsztaty przeprowadzać.

 

Zapoznanie się z ekspozycją wystawy ze Śląska (Fot. Konstanty Czawaga)Iwona Wilk dodała, że na finisaż do Lwowa przyjadą też władze z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
– Mam nadzieję, że stosunki ze Lwowem bardziej się zacieśnią – zaznaczyła. – Prowadzę młodzieżowy ośrodek pracy twórczej w Dąbrowie Górniczej i też szukamy partnerów do wspólnych działań. Bardzo ściśle współpracujemy tutaj z Miejskim Pałacem Kultury im. Hnata Chodkiewicza we Lwowie, z panem Igorem Martynenką. W Czerniowcach współpracujemy z panią Swietłaną Kraczyło, która jest koordynatorem i kuratorem wspomnianej wystawy w tym mieście.

– Przyszliśmy tutaj razem z dziećmi oraz ich rodzicami – powiedziała Teresa Lemiszka, kierownik działu plastycznego z pałacu kultury im. Hnata Chodkiewicza. – Mamy na swoich zajęciach dzieci od lat czterech i młodzież do osiemnastu lat. Niektórzy z nich są uczniami liceum artystycznego im. Trusza we Lwowie. Wszyscy są utalentowani.

W otwarciu wystawy uczestniczyli dyrektor Muzeum Etnograficznego we Lwowie Roman Czmełyk, Stepan Pawluk z NAN Ukrainy, dyrektor Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chodkiewicza Igor Martynenko.

– Młodzież o zainteresowaniach artystycznych to radość naszego oka, naszych zmysłów – mówił konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. – To wszystko, co państwo dzisiaj widzą to są prace, które wykazują bardzo dużą dojrzałość i cieszymy się, że możemy pokazać polską młodzież artystyczną tutaj we Lwowie. Lwów zawsze miał wielkie tradycje w sztuce.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X