Chór „Woskresinnia” w Jarosławiu

Chór „Woskresinnia” w Jarosławiu

Na zaproszenie marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty Delegacja z Przykarpacia wzięła udział w jubileuszowych obchodach z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Bramy Miłosierdzia w cerkwi w Jarosławiu.

Na czele delegacji z Iwano-Frankowska (d. Stanisławowa) stał wicegubernator Roman Iwanicki. Jak zaznaczył – ta wizyta stała się realną kontynuacją międzyregionalnej współpracy w celu rozszerzenia międzynarodowych kontaktów województwa iwano-frankowskiego. W składzie delegacji do Jarosławia przyjechał chór „Woskresinnia” (Zmartwychwstanie) z archikatedry p.w. Zmartwychwstania Pańskiego (UGKC) w Iwano-Frankowsku.

„Nasza delegacja wzięła udział w uroczystościach z okazji koronacji cudownego obrazu w parafialnej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu. Chór wykonywał pieśni sakralne ukraińskich i zagranicznych kompozytorów, – mówi Roman Iwanicki. – Chór „Woskresinnia” został założony w 2009 roku przy cerkwi katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego w Iwano-Frankowsku. Popularyzuje i odtwarza ukraińską muzykę sakralną – skarby kultury chóralnej. Chór liczy 23. członków w wieku od 20 do 30 lat. W Polsce przywitał nas marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Władysław Kaniewski i konsul honorowy Ukrainy w Przemyślu Aleksander Baczek”.

W swoim słowie wstępnym Roman Iwanicki zaznaczył, że wzajemny kulturalny i ekumeniczny dialog obu państw jest nie tylko ważnym elementem rozwoju współpracy międzyregionalnej, ale również służy lepszemu poznaniu się i kontaktom pomiędzy lokalnymi społecznościami.

Polskich gospodarzy zadziwił chór „Woskresinnia”, w programie którego były utwory sakralne klasyki światowej. Swój występ chór rozpoczął pieśnią „Z nami Bóg”, a zakończył modlitwą „Boże wielki, jedyny”. Słuchacze byli pod wrażeniem wysokiego poziomu wykonania pieśni. Chór wziął również udział w świątecznej liturgii. W programie pobytu, delegacja z Ukrainy zwiedziła zamek w Łańcucie, a przy okrągłym stole omawiała pytania dalszej współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki i innych kwestii humanitarnych. Ponieważ obie strony są zainteresowane wspólnymi kontaktami, zdecydowano rozwijać współpracę w tych kierunkach.

 

Sabina Różycka, na podstawie: www.if-cultura.if.ua
Tekst ukazał się w nr 15 (163) 17 – 30 sierpnia 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X