Centrum Polskiej Książki powstało w Winnicy

Centrum Polskiej Książki powstało w Winnicy

W Bibliotece Wojewódzkiej im. Timiriaziewa w Winnicy utworzono Centrum Polskiej Książki. Dla Polaków Podola było to ważne wydarzenie. Biblioteka podtrzymuje kontakty z Polakami Winnicy od lat.

 

Ma podpisaną umowę o współpracy z warszawską Biblioteką im. Zygmunda Jana Rumla. W winnickiej bibliotece jeszcze na początku lat 90. ubiegłego stulecia prowadzono nauczanie języka polskiego. Teraz przy bibliotece działa klub polskiego kina. Oprócz tego, każdy chętny może odwiedzać zajęcia języka polskiego prowadzone przez wolontariuszy z Akademii Krakowskiej. Obchodzono Dzień Mowy Ojczystej, często brzmiała poezja Konopnickiej. Organizowano wystawy – z okazji rocznicy Fryderyka Chopina i Jana Ignacego Paderewskiego, Adama Mickiewicza. Prezentowane były książki Dmytra Antoniuka „Polskie dwory i pałace Ukrainy”.

Biblioteka ma również podpisaną umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem „Świetlica Polska”. W ostatnich kilku latach w bibliotece odbyły się literacko-muzyczne imprezy pamięci naszego krajana Stefana Witwickiego, wielkiego przyjaciela Fryderyka Chopina. Organizowano wieczór pamięci naszego rodaka, poety Jarosława Iwaszkiewicza, odbyła się prezentacja książki wierszy poetki Jarosławy Pawluk, poetyckie przestawienie „Znany i mało znany Jan Brzechwa”. W rocznicę zbrodni katyńskiej odbyła się uroczystość „Pod krzyżem Katyńskim” zorganizowane przez „Świetlicę Polską”.

Jesienią zeszłego roku powstał pomysł zorganizowania Centrum Polskiej Książki przy bibliotece, w celu udostępnienia Polakom żyjącym w Winnicy i obwodzie dziejów kultury polskiego narodu. Aby zyskać materiały dla tego centrum administracja biblioteki wystosowała do konsula generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka stosowne pismo. Reakcja na prośbę była błyskawiczna – powiedziała dyrektor biblioteki Natalia Morozowa. W ciągu dwóch tygodni konsul generalny RP Krzysztof Świderek przekazał dla winnickiej biblioteki podręczniki i materiały pomocnicze do nauki języka polskiego, dzieła klasyków literatury polskiej, partytury utworów Chopina, polskie filmy oraz płyty muzyczne. Razem 500 rozmaitych wydań.

W obwodzie Winnickim oraz w Winnicy mieszka sporo Polaków i osób o polskich korzeniach. Ocenia się, że może ich być więcej niż 300 tys. na cały dwumilionowy obwód.

Walerij Istoszyn
prezes Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Winnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X