Boże Narodzenie we Lwowie

Boże Narodzenie we Lwowie

– Jestem głęboko przekonany, że święta Bożego Narodzenia łączą nas wszystkich – podkreślił w homilii metropolita lwowski kardynał Marian Jaworski, który odprawił Pasterkę w lwowskiej katedrze, gdzie zgromadzili się Polacy, jak również małżeństwa mieszane oraz grekokatolicy, przedstawiciele władz miejscowych i konsulatu generalnego RP we Lwowie.

Ks. kardynał Jaworski powiedział, że, chociaż wierni obrządku wschodniego będą obchodzić święta Bożego Narodzenia dopiero za dwa tygodnie, „wszyscy dzisiaj razem obchodzimy największe święto naszego chrześcijaństwa – narodzenie Pana Jezusa”. Lwowski metropolita wezwał wiernych, aby przeżywali ten okres świąteczny w duchu wiary, we wspólnej modlitwie, a nie tylko ucztowali w gospodach.

Po zakończeniu Pasterki życzenia rzymokatolikom złożyli greckokatolicki arcybiskup lwowski Igor Woźniak, wojewoda lwowski Petro Olijnyk, mer miasta Lwowa Andrij Sadowyj i ambasador Wiesław Osuchowski, konsul generalny RP we Lwowie, który powiedział: „Ten dzień jest dniem wyjątkowym. Jego Eminencja powiedział o radości. Tak, to dzień ogromnej radości, tak wyjątkowej dla nas Polaków. To przecież dzisiaj na całym świecie: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, ale również w Polsce wypełniają się świątynie wiernymi, bo przecież tak jest w naszej tradycji, w tradycji naszych pradziadów, dziadów i ojców”. Polski dyplomata podkreślił, że obchodzimy teraz święta Bożego Narodzenia w innych, bardzo znamiennych czasach, bo przecież „dwa narody – polski i ukraiński są dzisiaj narodami wolnymi. To pierwszy raz w historii nie przemykamy się bocznymi drzwiami, ale do naszych świątyń wchodzimy przez drzwi otwarte”.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia uroczystą mszę św. w lwowskiej bazylice metropolitalnej odprawił arcybiskup koadiutor Mieczysław Mokrzycki, który w swoim kazaniu wezwał wiernych do pogłębienia wiedzy duchowej. – Jak jednak można być chrześcijaninem, kiedy się nie wie, kim właściwie był Chrystus, czego nauczał, co czynił i jakie wymagania postawił swoim naśladowcom? – zapytywał hierarcha. – Jak bez znajomości Chrystusa słowo Boże może stać się ciałem w naszym życiu? Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – powiedział św. Hieronim. I trzeba przyznać mu rację! Na ileż sposobów przemawia do nas Bóg: przez stworzenie, przez każdą sprawowaną liturgię, przez głos naszego sumienia, przez nasze myśli i uczucia… Także dzisiaj wypowiada Bóg swoje słowo do człowieka. Także dzisiaj chce, aby Jego słowo stało się ciałem. Czyż nie dzieje się tak, kiedy chrześcijanie kształtują wedle Bożego słowa swoje życie?”.

Biskup pomocniczy Leon Mały przewodniczył uroczystościom Bożonarodzeniowym w parafii św. Marii Magdaleny, gdzie kościół jeszcze nie oddano wiernym, znajduje się tam sala muzyki organowej. W lwowskim sanktuarium św. Antoniego, gdzie posługują franciszkanie konwentualni, odbyła się Wigilia dla ubogich Lwowa.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 1 (53) 15 stycznia 2008

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X