Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie

Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w programie „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”

Program „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” to inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja realizowana w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” i finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie podwyższenie jakości nauczania języka Polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi.

W ramach Programu przewidziany jest szereg działań: od bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe, przez wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, po konkursy i olimpiady, a nawet dowóz dzieci do szkół.

Z dofinansowania mogą skorzystać:
• placówki przedszkolne;
• szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania;
• szkoły stacjonarne z pionami klas polskich;
• szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego;
• szkoły sobotnio-niedzielne (zarejestrowane w ukraińskim systemie oświaty bądź niezarejestrowane, działające przy centrach mniejszości narodowej, punkty nauczania funkcjonujące przy organizacjach polskich, parafiach);
• Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.wid.org.pl

W sytuacji pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu:

Koordynator projektu
Lilia Luboniewicz
e-mail: l.luboniewicz@wid.org.pl, tel/fax. +48 22 628 85 05

Asystent ds. współpracy z placówkami oświatowymi
Julia Savelieva
e-mail: oswiata@wid.org.pl, tel: +48 608 691 363

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X