Atlas polskiej obecności za granicą

Atlas polskiej obecności za granicą

„Atlas polskiej obecności za granicą” to publikacja MSZ, która poprzez mapy i krótkie teksty prezentuje obecność polskiej emigracji na świecie.

Polska ma jedną z największych diaspor w skali globalnej, w porównaniu do liczby ludności ją zamieszkującej. Wedle różnych szacunków, na wszystkich kontynentach zamieszkuje od 18 do 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Publikacja „Atlasu polskiej obecności za granicą” jest częścią podjętego przez resort spraw zagranicznych wysiłku zgromadzenia całościowej informacji na temat społeczności polskich i polonijnych za granicą. Szczegółowo opisane są tam nasze skupiska w 33 krajach, gdzie obecność Polaków i osób polskiego pochodzenia jest najtrwalsza i najbardziej znacząca.

W krótkich tekstach jest podana analiza stanu dzisiejszego diaspory, informacje podstawowe, wykaz organizacji, mediów, szkół, nekropolii. W wielkim skrócie jest podana informacja o polityce władz miejscowych wobec Polaków.

Większą część z 286 stron Atlasu zajmują mapki, na których bardzo ogólnie są zaznaczone miejscowości, w których są większe skupiska osób narodowości polskiej, rozpowszechnienie i używanie języka polskiego, biblioteki, szkoły, media, msze w języku polskim oraz nekropolie. I tu niestety, informacje są nieprecyzyjne i bardzo uogólnione. Oglądając strony poświęcone, na przykład, Ukrainie, trudno zrozumieć, gdzie co jest i jak działa. Dotyczy to wszystkich map. Widać, że autorzy mieli w zamiarze wymienienie jak największej ilości miejscowości, za co oczywiście cześć im i chwała, ale pominięte zostały niektóre dość ważne informacje. Na przykład, pominięto duży cmentarz w Hałuszczyńcach, gdzie nawet współczesne epitafia są pisane po polsku, pominięto też XIX-wieczny polski cmentarz w wiosce Braha, położonej dokładnie naprzeciw twierdzy chocimskiej. Są zaznaczenia, że są pochówki osób wybitnych, ale nie ma wykazu takich osób. Z mapek trudno też zrozumieć, gdzie i jakie media działają – takiego wykazu nie ma również.

Wydawnictwo, należy ocenić raczej jako album z obrazkami. W wersji cyfrowej Atlas można obejrzeć na stronie: http://issuu.com/msz.gov.pl/docs/atlas_polskiej_obecnosci_za_granica

Źródło: AW, materiały prasowe
Tekst ukazał się w nr 12 (208) za 3-17 lipca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X