Ambasada i Konsulaty RP na Ukrainie

Ambasada i Konsulaty RP na Ukrainie

 

                 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
                               01034 Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12

                               Tel: (38044) 230-07-00, 230-07-03
                                    Faks: (38044) 270-63-36
                            
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl  
                                  http://www.kijow.polemb.net/


     Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
                                                        
01034 Kijów, ul. Bogdana Chmielnickiego 60

Tel. (38044) 284 00 40
   Faks (38044) 234 99 89

kijow.amb.wk@msz.gov.pl 

         http://www.kijowkg.polemb.net/


           Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie
     
61002 Charków, ul. Artema 16
      Tel. (38057) 757 88 01, 757 88 03
      Faks (38057) 757 88 04
   
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.charkowkg.polemb.net/


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
Tel. (380 32) 297 08 61 do 64, 97 08 64, 260 10 00
Faks (380 32) 276 09 74, 260 29 38
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.lwowkg.polemb.net/


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

43016 Łuck, ul. Dubniwska 22 b
Tel. (380332) 280-640
Faks (380332) 280-659
kg.luck@msz.gov.pl 
http://www.luckkg.polemb.net


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie
65014 Odessa, ul. Uspenska, 2/1
Tel. (38048) 722 56 96, 722 60 03
Faks (38048) 722 77 01
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.odessakg.polemb.net/


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
ul. Kozickoho 51, 21050 Winnica
Tel. (380 432) 507 413
Faks (380 432) 507 414      

tel. informacja wizowa (380 432) 507 411
tel. informacja ws. Karty Polaka (380 432) 507 412
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.polemb.net/


Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Żytomierzu
10014 Żytomierz, ul. Mała Berdycziwska 16 A
Tel./faks: +380 412 481 555
konsulat@konsulatrp.zt.ua
http://www.konsulatrp.zt.ua/


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sewastopolu
 pl. Pyrohowa, 3, 99003 Sewastopol
Tel. (380 692) 539 881
Faks (380 692) 539 885
sewastopol.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.sewastopol.polemb.net/ 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X