Polska i Ukraina są sobie nawzajem potrzebne

Polska i Ukraina są sobie nawzajem potrzebne

Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski, który uczestniczy w XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy, jest założycielem i przewodniczącym Fundacji Amicus Europae, nadrzędną misją której jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Jest przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Jałtańska Strategia Europejska (YES), działającej na rzecz integracji europejskiej Ukrainy i założonej przez Wiktora Pinczuka oraz przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania. 4 września Aleksander Kwaśniewski udzielił wywiadu dla czytelników „Kuriera Galicyjskiego”.

Byliśmy świadkami wszelkich starań Pana Prezydenta na rzecz porozumienia i pojednania pomiędzy Polakami a Ukraińcami, rozwoju polsko-ukraińskich stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Nadal Pan tym się zajmuje…
Wie pan, należy to kontynuować. Myślę, że Polska i Ukraina są sobie nawzajem potrzebne. My w Polsce ciągle wierzymy, że Ukraina stanie się częścią Wspólnoty Europejskiej. Wiemy, że to zadanie niełatwe. Zależy to od samych obywateli Ukrainy, no ale myślę, że na tej drodze, trudnej drodze do integracji europejskiej, możecie liczyć na swoich najbliższych sąsiadów i przyjaciół. I cieszę się, że to co przez dziesięć lat robiłem jako prezydent, co kontynuuję jako były prezydent, ma tylu sojuszników.

Po obu stronach granicy, na Ukrainie i w Polsce, jest co raz więcej ludzi, którzy właśnie tak myślą. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski i wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Wspólnie któregoś dnia powinniśmy się znaleźć we Wspólnocie Europejskiej. Nadal zajmujemy się tym, rozmawiamy, szukamy rozwiązania w niełatwej sytuacji politycznej, w którą politycy ukraińscy wpędzili siebie i swój kraj. Czekamy na wybory. Mamy nadzieję, że będą uczciwe i zgodne z europejskimi standartami. No a po wyborach zobaczymy, będziemy rozmawiać dalej. Będziemy pracować dalej.

Dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania z Panem prezydentem we Lwowie.
Dobrze, z przyjemnością. Do Lwowa zawsze!

Konstanty Czawaga


Czytaj też:

Forum Ekonomiczne w Krynicy 2012


Wywiad z Zygmuntem Berdychowskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X