01/03/2019 12:41

Spotkanie w Krakowie

5 lutego br. na comiesięcznym spotkaniu członków i sympatyków Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich gościliśmy wspaniałych, młodych twórców filmu „Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie”.

25/02/2019 20:47

75. rocznica zagłady Huty Pieniackiej

W niedzielę, 24 lutego, w miejscu, gdzie była niegdyś wieś Huta Pieniacka, w obwodzie lwowskim, niedaleko Brodów, odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę w dniu 28 lutego 1944 roku tej wsi i jej polskich mieszkańców.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.