23/10/2018 13:16

Posiedzenie Forum Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w Jaremczu

Tegoroczna edycja Spotkań Polsko-Ukraińskich miała bardziej napięty program, niż w latach ubiegłych. Oprócz paneli historycznych, ekonomicznych, poświęconych sprawom bezpieczeństwa i wojnie hybrydowej odbyło się również posiedzenie Forum Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego.

30/09/2018 23:32

O drogach ku Niepodległości Polski

29 września w sali konferencyjnej Lwowskiego Kolegium Turystyki, Gastronomii i Hotelarstwa we Lwowie odbyła się konferencja patriotyczno-historyczna "Drogi ku Niepodległości", której organizatorami były Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU) i Stowarzyszenie Mała Garstka z Sycowa pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

13/09/2018 12:05

Letnie turnusy Ormian w Kutach nad Czeremoszem

W sierpniu w ramach projektu „Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian” w Kutach zagościła grupa Ormian różnych pokoleń z polskiej Fundacji „Armenian Foundation”.

12/09/2018 16:20

W poszukiwaniu rodzinnych śladów lub Drohobycz z baletem związany

Coraz częściej przekonuję się, że miał rację filozof Aleksander Piatyhorski, mówiąc, że Drohobycz jest stolicą świata. Jedynie czytał o tym mieście, ale nigdy tu nie był. Iluż to ludzi związanych jest z naszymi terenami, kogo tylko nie spotkasz na frankowsko-schulzowskich ścieżkach, na naszym „rozdrożu”…

30/08/2018 10:50

We Lwowie odkopano macewy żydowskie

Na ulicy Hanny Barwinek we Lwowie podczas remontu asfaltowej nawierzchni odnaleziono macewy z napisami w języku hebrajskim i polskim.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.