Duda do Nausėdy: Cenię Pana gotowość do owocnego dialogu z mniejszością polską

-a A+

Prezydent Polski Andrzej Duda wystosował depeszę gratulacyjną do prezydenta-elekta Litwy Gitanasa Nausėdy. Prezentujemy list w całości.

Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy
do Prezydenta-elekta Republiki Litewskiej Pana Gitanasa Nausėdy
Warszawa, 27 maja 2019 roku

Ekscelencjo,

z okazji wyboru na urząd Prezydenta Republiki Litewskiej mam zaszczyt złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia sukcesów i pomyślności w pełnieniu tej odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.

Ufam, że nasza współpraca pozwoli na dalsze zacieśnianie sąsiedzkich relacji oraz pogłębianie przyjaźni i współpracy między naszymi narodami. Mając nadzieję na utrzymanie wysokiej intensywności kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu, serdecznie zapraszam Pana Prezydenta do złożenia wizyty w Polsce. Jestem przekonany, że będzie ona miała istotne znaczenie dla wzmocnienia tradycyjnie dobrych stosunków między naszymi państwami.

Z satysfakcją przyjmuję postrzeganie przez Pana Polski, jako ważnego partnera Litwy w obszarze ekonomii, kultury i bezpieczeństwa. Wysoko także cenię Pana gotowość do owocnego dialogu z mniejszością polską na Litwie.

Jestem przekonany, że Pana prezydentura przyczyni się nie tylko do dynamicznego rozwoju naszych relacji dwustronnych, ale również do pełniejszego wykorzystania potencjału polsko-litewskiej współpracy na forum międzynarodowym, szczególnie w Unii Europejskiej i NATO. Polska i Litwa mogą razem bardzo wiele osiągnąć w działaniach na rzecz rozwoju całego regionu Europy Środkowej.

Życzę Panu wszelkiej pomyślności i sukcesów w pełnieniu zaszczytnej misji Prezydenta Republiki Litewskiej.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: kresy24.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.