Kijów: Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy

-a A+

Polskiej delegacji na XI Zgromadzenie Parlamentarne przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W jej skład weszli także posłowie Małgorzata Gosiewska, Tomasz Lenz, Cezary Grabarczyk, Stanisław Pięta, Maria Zuba i Tomasz Rzymkowski oraz senator Grażyna Sztark.

Polsko-ukraińska sesja parlamentarna odbyła się 7 marca w Kijowie. Debata koncentrowała się wokół tematów kontroli parlamentarnej nad sektorem obrony i współpracy parlamentów w celu zwiększenia kompatybilności sił zbrojnych. Parlamentarzyści rozmawiali też o współdziałaniu w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie mórz Bałtyckiego i Czarnego. Wśród omawianych kwestii była też zagraniczna pomoc rozwojowa i humanitarna na rzecz wschodniej Ukrainy oraz osób wewnętrzne przesiedlonych. XI Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy zakończyło się podpisaniem jednobrzmiącego dokumentu końcowego.

Dwa dni wcześniej, 5 marca, posłowie na Sejm i deputowani Rady Najwyższej Ukrainy złożyli kwiaty na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piatichatkach. Dzień później odwiedzili punkt kontroli wjazdów i wyjazdów "Majorsk'e" oraz spotkali się z przedstawicielami dowództwa Operacji Połączonych Sił i przedstawicielami administracji cywilnej i wojskowej.

Źródło: sejm.gov.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.