W sprawie kościoła Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowania Pańskiego)

-a A+

Komunikat służby prasowej Kurii lwowskiej archidiecezji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK)

Ze względu na mające ostatnio miejsce wydarzenia związane ze świątynią Ofiarowania Pańskiego w m. Lwowie (ul. Wynnyczenki 30a), chcemy donieść do wiadomości wiernych lwowskiej archidiecezji UKGK, że 5 lutego 2019 roku Pańskiego w oparciu o decyzję Rady Prezbiterskiej arcybiskup i metropolita lwowski Igor skasował parafię Ofiarowania Pańskiego.

Świątynia Ofiarowania Pańskiego nie należy do lwowskiej archidiecezji UKGK i jest taką, która 20 grudnia 2002 roku przez odpowiednie organy władzy została przekazana wspólnocie na prawie własności kolektywnej.

Ponieważ w tej budowli sakralnej są kontynuowane wspólne modlitwy liturgiczne, ze względu na dobro wiernych lwowskiej archidiecezji UKGK, chcemy oświadczyć wszystkim, że obecnie nabożeństwa w świątyni Ofiarowania Pańskiego w m. Lwowie odprawiają kapłani niekatoliccy.

Źródło: ugcc.lviv.ua

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.