Nagroda im. Jerzego Giedroycia dla Adolfa Juzwenki

-a A+

W dniu 29 listopada, w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Tegorocznym laureatem Nagrody został Adolf Juzwenko, wybitny historyk, dyrektor Ossolineum. Podczas ceremonii laudację wygłosił dyr Jan Malicki.

"Osoba samego laureata, dr. Adolfa Juzwenki, który dołączył do grona wybitnych lwowskich dyrektorów Ossolineum i jest dla nas wzorem patrioty, działacza publicznego i obywatela." - powiedział o laureacie dyr Malicki.

Studium Europy Wschodniej UW

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.