Powstanie cykl ponad 100 filmów dokumentujących zabytki związane z polsko-ukraińską historią

-a A+

Na Ukrainie powstaje cykl ponad 100 filmów dokumentujących zabytki związane z polsko-ukraińską historią.

Dokumentacja filmowa obejmie zarówno miejsca najbardziej znane – takie jak twierdza w Kamieńcu Podolskim, Chocim, Zbaraż czy Lwów, ale też mniej znane, takie jak zamek w Podhorcach, Pomorzany, czy Złoczów.

- Wiele z nich popada w ruinę. Zabytkowe twierdze, zamki, pałace i kościoły – to świadectwo wielkości dawnej Rzeczpospolitej – wyjaśnia inicjator projektu szef Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz. Jak dodaje – projekt ma pokazać skalę i rozmiar tej spuścizny, a jednocześnie potencjał państwa, w którym ta spuścizna powstawała.

Cykl krótkich filmów dokumentacyjnych będzie dystrybuowany zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Celem projektu „Polska-Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” jest również zwrócenie uwagi na zły stan obiektów. A jest on często krytyczny – wyjaśnia ukraiński historyk dr Ołeksandr Ałfiorow. Są to, jak podkreśla, forteca w Żółkwi, zamek w Podhorcach, ale też np. zamek w Klewaniu. Te zabytki, jak dodaje historyk, wymagają jak najszybszej interwencji.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Integracji Polska-Wschód, a finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Paweł Buszko/IAR

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.