O stosunkach polsko-ukraińskich w programie "Racja Stanu" w TVP Polonia

-a A+

Zapraszamy Państwa do wysłuchania fragmentu dyskusji dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich (od 13 minuty) w programie "Racja Stanu" w TVP Polonia.

Z udziałem prowadzącego Grzegorza Slubowskiego, Rafała Dzięciołowskiego z Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" oraz dr. Łukasza Adamskiego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Korespondencji telefonicznej ze Lwowa udzielił Mirosław Rowicki, redaktor naczelny "Kuriera Galicyjskiego".

Obejrzyj program "Racja Stanu" (wydanie 01.03.2018)

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.