16/10/2017 00:20

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada ze sztandarem i patronem

Ministrowie obrony Polski, Ukrainy i Litwy podpisali w Lublinie porozumienie, zgodnie z którym Wielonarodowa Brygada będzie mogła brać udział w zagranicznych misjach pokojowych. Jednostka, która obchodzi dzisiaj drugą rocznicę powstania, otrzymała sztandar oraz imię Hetmana Wielkiego Konstantego Ostrogskiego.

19/09/2017 09:34

Х Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu

Pod patronatem Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa MSZ Ukrainy i MSZ Polski w dniach 15-17 września w karpackim miasteczku Jaremcze odbyły się X Polsko-Ukraińskie Spotkania „Historia, Współczesność i Przyszłość”.

11/08/2017 15:16

Wybitni Polacy na plakatach reklamowych Lwowa

Z inicjatywy ukraińskiej organizacji społecznej „ContrForce”, działającej we Lwowie, od czerwca br. ruszył projekt pt. #Гордість_міста (#Duma_miasta). Polega on na tym, że przez miesiąc na billboardach i na citylightach Lwowa można będzie zobaczyć znaną postać, która była związana ze Lwowem. Projekt jest realizowany we współpracy z wydziałem promocji Lwowskiej Rady Miejskiej.

02/08/2017 14:09

Polska pomoc uchodźcom

27 lipca w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MSZ RP i organizacją UNDP (program rozwojowy ONZ) o przekazaniu kolejnej transzy 2 mln złotych na projekt „Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie, edycja II”. Dokument podpisały Joanna Wronecka, podsekretarz MSZ RP ds. współpracy rozwojowej i Blerta Cela, regionalny przedstawiciel UNDP na Ukrainie.

30/07/2017 14:21

Prace polsko-ukraińskiej komisji podręcznikowej

W dniach 10–14 lipca obradowała w Łodzi Polsko-Ukraińska Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii. Tematem rozmów było ustalenie wykładni niektórych tematów.

26/07/2017 18:36

Wspólna troska o wspólne dziedzictwo

Trzeci dzień swojej wizyty na Ukrainę, 25 lipca, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin rozpoczął z odwiedzin kościoła ojców jezuitów we Lwowie (obecnie garnizonowa cerkiew greckokatolicka).

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.