Rafał Wolski zakończył misję dyplomatyczną na Ukrainie

-a A+

Wieczorem 4 lipca w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyło się przyjęcie z okazji zakończenia misji dyplomatycznej przez konsula generalnego Rafała Wolskiego.

Rafał Wolski spędził na Ukrainie 9 lat. Był konsulem generalnym w Kijowie, a następnie pracował w Ambasadzie RP, gdzie pełnił funkcję zastępcy ambasadora. Przez ostatnie dwa lata kierował polską placówką dyplomatyczną we Lwowie.

Słowa podziękowania Rafałowi Wolskiemu złożyli Beata Brzywczy, zastępca dyrektora departamentu konsularnego MSZ RP, Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, konsulowie z innych okręgów konsularnych na Ukrainie, pracownicy konsulatu RP we Lwowie oraz licznie przybyli goście.

Nie żegnamy się – mówimy tylko: DO WIDZENIA!

Konstanty Czawaga

Fot. Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.