08/06/2018 17:45

Groby wojskowe to milczący świadkowie historii

Od wielu lat Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju opiekuje się grobami polskich legionistów na stryjskim cmentarzu, który pochodzi z lat dwudziestych XX wieku. Od 26 lat istnienia Towarzystwa opieka nad cmentarzem różnie wyglądała.

14/05/2018 13:51

Akademia 3 Maja w Mościskach

Oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach zorganizował akademię z okazji tak ważnego wydarzenia w historii Polski – Dnia Konstytucji 3 Maja.

03/04/2018 09:54

Ogólnoukraińska Olimpiada z Literatury i Języka Polskiego

W dniach 3–4 marca w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się kolejna edycja Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego na szczeblu ogólnoukraińskim. Ze wszystkich okręgów konsularnych na Ukrainie na dwudniowe zawody przybyło 33 uczestników wyłonionych wcześniej na etapie okręgowym.

07/03/2018 11:58

Taras Mytko – laureatem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

Fotografia Tarasa Mytki, ucznia sobotnio-niedzielnej szkoły przy Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie, zatytułowana „Zamek na wzgórzu” zdobyła pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”.

15/02/2018 20:17

I Turniej Tenisa Stołowego u Polaków w Samborze

11 lutego w Domu Polskim w Samborze odbył się I Turniej Tenisa Stołowego w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Samborze. W turnieju wzięli udział członkowie TKPZL Sambor oraz ich dzieci. Do udziału zgłosiło się 23 uczestników: 9 w grupie młodszej (do 20 lat) i 14 w grupie starszej, od 20 do 60 lat.

15/02/2018 08:40

Oświadczenie zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Od drugiej połowy lipca 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuowała podjętą wcześniej przez stronę polską na Białorusi rekonstrukcję cmentarzy żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919–1920.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.