Świętowanie Polaków w Złoczowie

-a A+

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z jubileuszem 20-lecia utworzenia Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie oraz 25. rocznicy utworzenia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Złoczowie im. ks. biskupa Jana Cieńskiego odbyły się 6 maja.

Uroczystości zainicjowała msza św., odprawiana w kościele Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył ks. Michał Hołdowicz. Następnie poświęcono tablicę pamiątkową dedykowaną wieloletniej prezes TKPZL Oddziału w Złoczowie i założycielce Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej Marii Niemirowskiej. Dalszy ciąg obchodów odbył się w auli domu parafialnego. W uroczystości wzięli udział zarówno członkowie towarzystwa, jak i uczniowie sobotniej szkoły wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście na czele z konsulem RP we Lwowie Marianem Orlikowskim oraz prezesem TKPZL Emilem Legowiczem, przedstawicielem SWP, prezesem opolskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej” Haliną Nabrdalik.

Akademię zainaugurowało przemówienie Haliny Stojanowskiej, prezes miejscowego towarzystwa, która w skrócie przedstawiła dzieje powstania i wieloletnią działalność polskiej szkoły. W następnej kolejności Maria Wołyniec przedstawiła krótką historię Towarzystwa. Dzieci uczęszczające do polskiej sobotniej szkoły zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną poświęconą 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncertową część przygotowała nauczycielka muzyki i kierowniczka dwóch zespołów „Przyjacielskie koło” i „Bijące serduszka” Luba Muryn. Scenariusz obchodów przygotowała Bożena Majewska, nauczycielka sobotniej szkoły skierowana do pracy za granicą przez ORPEG.

Bożena Majewska  

Fot. Archiwum TKPZL Oddział w Złoczowie

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.