Wielkanocne śniadanie dla samotnych – dobra tradycja katolickiej wspólnoty Drohobycza

-a A+

W czasie, gdy grekokatolicy i prawosławni śpieszyli do kościoła poświęcić gałęzie wierzby, a cały świat katolicki obchodził święto Zmartwychwstania Chrystusa Pana, w parafii rzymskokatolickiej Drohobycza tradycyjnie zorganizowano „śniadanie wielkanocne” dla samotnych osób.

W tym roku wszystko odbyło się w siedzibie Fundacji Świętego Antoniego (prezes Olga Pawłowska), gdzie oczekiwano na wszystkich, którzy ze względu na różne okoliczności życia mieliby spędzać święta samotnie.

Wolontariusze Fundacji, a także kler w osobie proboszcza kościoła św. Bartłomieja ks. Mirosława Lecha i braci bonifratrów, pomogli zorganizować to wydarzenie. Ksiądz Mirosław pobłogosławił świąteczny posiłek i wszystkich obecnych, po czym gości zaproszono do śniadania, składającego się z ciasta, pisanek, tradycyjnego polskiego żurku.

Pod koniec śniadania ksiądz Mirosław podziękował pracownikom Fundacji św. Antoniego i wolontariuszom za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia charytatywnego. Z przemówieniem powitalnym wystąpiła również gospodyni, założycielka Fundacji św. Antoniego Olga Pawłowska, dziękując wszystkim obecnym za dzielenie się z nią i wolontariuszami radością święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Jarosław Baran

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.