W Stryju pamiętają o zniszczonym cmentarzu

-a A+

Biskup Edward Kawa poświęcił pomnik w miejscu przechowywania szczątków ze starego cmentarza. Miejsce wiecznego spoczynku w czasach sowieckich było zamienione w park. Obecni pomodlili się za pochowanych na zniszczonym w latach 60. cmentarzu.

Tego dnia jesień pokazała swe życzliwe oblicze. Dopisała pogoda – dzień był pogodny. Duchowni greckokatoliccy odśpiewali panachidę. Ks. bp Edward Kawa pomodlił się i poświęcił pomnik. Powstał on z inicjatywy Polaków mieszkających w Stryju. Koordynatorem wydarzenia była Tatiana Bojko, zasłużona działaczka społeczna.

Biskup pomocniczy Edward Kawa pozytywne wyraził się o tym, że inicjatywa wyszła od Polaków ze Stryja: – Jest to wielki znak, że ludzie pamiętają o tych szczątkach i że zatroszczyli się. Bo żeby czegoś takiego dokonać na Ukrainie, to trzeba przejść wiele instancji i otrzymać dużo pozwoleń.

Przy pomniku zagościł duch pojednania. Modlili się obok siebie duchowni obrządków katolickich greckiego i rzymskiego: – Wielkim wydarzeniem było to, że modliliśmy się w dwóch językach i w dwóch obrządkach. Jest to element, który łączy i uczy przyjaźni – oceniał zdarzenie bp Kawa.

Na szczątki pochowanych na zniszczonym cmentarzu natrafiono w 2009 roku, gdy budowano fundamenty pod cerkiew. Władze komunistyczne zniszczyły cmentarz w latach 60. Na miejscu powstał park i pamięć o cmentarzu powoli odchodziła w przeszłość.

Tatiana Bojko, inicjatorka wydarzenia, przypomniała, że cmentarz miejski był czynny z pewnością do 1939 roku, ponieważ Kornel Makuszyński pochował tu swoją matkę. W 1960 na miejscu cmentarza stał już jedynie park: – Pozostała jedynie niezagojona rana, bo starsze pokolenie pamiętało, że tu był cmentarz.

Pani Tatiana podkreśliła, że ważne jest to, że potomkowie mieszkańców miasta będą mogli przyjechać w to miejsce i zapalić znicz.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu promocji kultury.

Wojciech Jankowski
Fot. Andrzej Borysewycz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.