Lwowska młodzież uporządkowała dawny polski cmentarz w Rakowcu

-a A+

Polski cmentarz w Rakowcu – to jedna z wielu małych nekropolii na Ukrainie, którym od lat nikt się nie opiekuje. Wolontariusze lwowskiego klubu Strefa Młodzieży uporządkowali zapomniane nagrobki i oddali szacunek pochowanym tam rodakom.

– Jest to stary cmentarz, więc rodziny ludzi, którzy są tu pochowani, albo wyjechały, albo nie żyją, dlatego niema komu tu sprzątać. Dziś z grupą młodzieży przyjechaliśmy i kosimy trawę, czyścimy nagrobki oraz zbieramy stare znicze, aby na ich miejscu zapalić nowe – powiedziała wolontariuszka Ołena Mazepa.

To już po raz drugi lwowska młodzież przyjeżdża, aby zaopiekować się dawnym polskim cmentarzem. – W ubiegłym roku, oczyściliśmy cmentarz od większych krzaków i powalonych drzew. W tym roku przesuwamy się w głąb cmentarza. Teraz najważniejszym zadaniem jest oczyszczenie pomników od mchu, szczególnie napisów w języku polskim. Będzie to zachowaniem pamięci, że tu również są ślady naszych przodków – dodał wolontariusz Władysław Kuczyński.

Akcja sprzątania polskiego cmentarza w Rakowcu została organizowana przez lwowski klub Strefa Młodzieży, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. – Nasze wyjazdy są organizowane w ramach projektu „Upamiętniania miejsc pamięci”, dofinansowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Wcześniej byliśmy w Zimnej Wodzie, Starym Siole, dołączaliśmy się do sprzątania cmentarza w Kołomyi – powiedział Eugeniusz Wołoszyn, prezes lwowskiego klubu Strefa Młodzieży.

Na zakończenie akcji młodzież ze Lwowa zwiedziła, położony obok nekropolii, kościół pw. św. Walentego. Świątynia obecnie jest w opłakanym stanie i podobnie jak cmentarz wymaga opieki.

Karina Wysoczańska

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.