Skutki burzy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

-a A+

W ubiegłym tygodniu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wskutek silnej burzy zniszczeniu uległo ponad 70 nagrobków.

Najcenniejsze z nich to rzeźby początku XIX w. autorstwa znakomitych rzeźbiarzy, takich jak Hartman Witwer, Antoni Shimser, Paweł Eutele. Aktualnie pracownicy cmentarza usuwają powalone drzewa, są prowadzone prace ratunkowe uszkodzonych nagrobków.

– Na terytorium cmentarza wichura zniszczyła około dwudziestu drzew. Widzimy trzy najcenniejsze zabytki, które zostały uszkodzone. Są to dwie kompozycje Schimsera z 1820 roku. Najstarsza rzeźba, która ucierpiała w wyniku burzy, to rzeźba autorstwa Hartmana Witwera z 1808 roku, znajduje się na grobie rodziny Schabingerów. Z XIX-wiecznych rzeźb uległo zniszczeniu pięć kompozycji – trzy z nich już wspomnianych Schimsera i Witwera. Jedna rzeźba anioła autorstwa Eutelego na 19 polu została również uszkodzona. A na polu nr 2 ucierpiał pomnik Żukowicza, który był odrestaurowany kilka lat temu. Zostały rozbite dwa wazony oraz żeliwny krzyż – powiedział Mychajło Nahaj, dyrektor Cmentarza Łyczakowskiego.

Renowacja uszkodzonych najcenniejszych dzieł nekropolii zostanie przeprowadzona dzięki staraniom i przy współpracy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Po inwentaryzacji uszkodzonych pomników polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie rozpoczną prace na terenie cmentarza.

– Rzeźby zostaną niebawem odrestaurowane. Niestety natura robi swoje. Wielka szkoda, ale te zabytki bez dwóch zdań będą odnowione. Są to wybitne dzieła Schimsera, na których wychowaliśmy się. Mam nadzieję, że nie tylko my, ale również nasze dzieci i wnukowie zobaczą w całości te rzeźby. Jest to dla nas bardzo ważne – zaznaczył rzeźbiarz Ołeh Kapustiak.

Cmentarz Orląt Lwowskich, stanowiący integralną część Cmentarza Łyczakowskiego, nie uległ zniszczeniu. Na wojskowym cmentarzu jedyne stare drzewo – to ponad stuletni buk, którego duży konar złamał się jeszcze podczas ubiegłorocznej burzy.

Anna Gordijewska
Fot. Andrzej Borysewicz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.