Książkę „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II wydano po ukraińsku

-a A+

Z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II lwowskie wydawnictwo „Litopys” wydało tłumaczenie na język ukraiński ostatniej pracy papieża Polaka „Pamięć i tożsamość”.

Jest to drugie wydanie, dopełnione rozmową z Ojcem Świętym o zamachu na jego życie w maju 1981 roku, gdzie rozmyśla nad przebaczeniem i miłosierdziem. Przekład z języka włoskiego wykonała lwowianka Mariana Prokopowycz.

Według wydawców, ostatnie dzieło Jana Pawła II jest rodzajem duchowego testamentu, który prezentuje ukraińskiemu czytelnikowi głębię wewnętrznego świata Ojca Świętego, wielkiego pielgrzyma i niestrudzonego podróżnika, który szedł do ludu ze słowem Bożym.

Okładka ukraińskiego wydania książki „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II

Wydawcy są również przekonani, że „to na wskroś osobiste dzieło” przyczyni się do kształtowania chrześcijańskiej świadomości i tolerancji religijnej, której Jan Paweł II był apostołem przez ponad dwie dekady.

Ukraińskie tłumaczenie ukazało się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Instytutu Polskiego w Kijowie i Lwowskiej Kurii Metropolitalnej.

Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.