Laptopy dla dzieci w Kazachstanie

-a A+

Prezes Fundacji Jan Lubomirski Lanckoroński nawiązując do rodowych tradycji pomocy Polakom na wschodzie, wsparł ubogie dzieci dotknięte przez panującą obecnie pandemię.

Mając na względzie dobro dzieci, oraz realizując statutowe cele Fundacja Książąt Lubomirskich zakupiła i podarowała laptopy polskim dzieciom z Kazachstanu.

Tradycyjne nauczanie szkolne zostało zastąpione e-learningiem. Niestety nie każdy uczeń był przygotowany na taką zmianę. Brak sprzętu komputerowego, uniemożliwił zdalną naukę. Miło nam poinformować, iż 13 kwietnia sprzęt, wraz z transportem 100 tysięcy masek od firmy Wipasz, dotarł do Kazachstanu. Wierzymy, że podczas tego trudnego dla wszystkich czasu komputery pomogą uczniom w domowym nauczaniu oraz w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami i rodziną.

Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji Książąt Lubomirskich


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.