Polska przeznacza ponad milion złotych na współpracę ze strażakami Ukrainy i Gruzji

-a A+

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ze środków Polskiej pomocy realizuje kolejne projekty mające na celu szkolenie strażaków na Ukrainie i w Gruzji w 2020 roku.

Polscy strażacy od lat są niezastąpionym partnerem w działaniach Polskiej Pomocy. W ramach projektów rozwojowych finansowanych bądź współfinansowanych ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych szkolą i wyposażają w specjalistyczny sprzęt służby ratownicze w krajach Partnerstwa Wschodniego, głownie na Ukrainie i w Gruzji. Priorytetem jest wdrażanie europejskich wzorców bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń spowodowanych czynnikiem ludzkim. Polscy eksperci zwracają wagę również na zachowanie bezpieczeństwa osobistego w czasie akcji.

Współpraca Polski z ukraińskimi i gruzińskimi partnerami nabrała szczególnej wagi w obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Biorąc pod uwagę rolę służb ratunkowych w zwalczaniu COVID-19, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o przeznaczeniu 1,2 mln złotych na kolejne etapy projektów, które mają na celu wzmocnienie wsparcia służb ratowniczych w Gruzji i na Ukrainie oraz lepszą współpracę z polskimi służbami.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: gov.pl

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.