Zarząd Dróg Samochodowych w obwodzie lwowskim ogłosił przetarg na bieżącą i średnią naprawę drogi samochodowej Mościska – Krakowiec

-a A+

Zarząd Dróg Samochodowych Ukrainy (Укравтодор) w obwodzie lwowskim ogłasza przetarg międzynarodowy na remont drogi Mościska – Krakowiec w ramach projektu „Poprawa dostępności polsko-ukraińskiego obszaru granicznego: wspólne działania na rzecz modernizacji infrastruktury dróg samochodowych”,

który przewiduje remont drogi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 we współfinansowaniu z Lwowską Obwodową Administracją Państwową. Informacja została opublikowana na oficjalnym portalu informacyjnym dotyczącym zamówień publicznych prozorro.gov.ua.

Projekt, który planowany był jeszcze w roku 2014, przywiduje modernizację infrastruktury transportowej. Podczas jego realizacji zostanie wyremontowanych 19,1 km drogi Mościska – Krakowiec, która łączy przejścia graniczne między Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską – Szeginie-Medyka oraz Krakowiec-Korczowa. Odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki, przystanki autobusowe, odwodnienie, a także punkty organizacji ruchu drogowego. Rozpoczęcie prac planowane jest w czerwcu-lipcu 2020 roku.

Projekt jest realizowany przez Zarząd Dróg Samochodowych Ukrainy (Укравтодор) w obwodzie lwowskim we współpracy z Asocjacją „Euroregion Karpaty – Ukraina” i Administracją Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Na podstawie: lvivoblrada.gov.ua,
Zarząd Dróg Samochodowych Ukrainy (Укравтодор)

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.