Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako „stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”

-a A+

Ambasada RP w Kijowie apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

W związku z pojawieniem się potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa na Ukrainie podjęto szereg działań o charakterze prewencyjnym mających na celu ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby.

WOBEC ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZALECA SIĘ:
- unikanie w miarę możliwości przebywania w dużych skupiskach ludzi w miejscach publicznych,

- szczególną dbałość o higienę osobistą/dezynfekcję rąk,

- zapoznanie się z aktualnymi informacjami publikowanymi przez, Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy

- stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.

POMOC MEDYCZNA
W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych typu gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem należy zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.

W przypadku obaw o zarażenie koronawirusem, zwłaszcza po zakończonym niedawnym pobycie w krajach, gdzie wystąpiły przypadki zachorowań, prosimy o kontakt z infolinią 0-800-505-201 (Ukraina).

Źródło: gov.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.