Pamięci Rafaeli Wróblewskiej

-a A+

W dniu 24 listopada 2019 r., w wieku 96 lat zmarła Rafaela Wróblewska zamieszkała we wsi Kołybajówka, dawniej Janczynce koło Kamieńca Podolskiego na Podolu.

Od lat pomoc Pani Rafaeli nieśli harcerze 58 Szczepu ZHR Rosa Venti 58 Szczep DHHiGZ "Rosa Venti" oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce.Rafaela Wróblewska urodziła się 6 listopada 1923 r. w Janczyncach koło Kamieńca Podolskiego. Rodzina w 1936 roku została zesłana do Kazachstanu i przez 12 lat mieszkała we wsi Woronicz (Obwód akmoliński). Tam w wyniku silnego odmrożenia amputowano Jej obie dłonie. Po powrocie na Podole, mimo kalectwa, zaangażowała się w obronę wiary katolickiej i polskości. Walczyła o kościół, księdza, uczyła religii, przygotowywała dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. To dzięki Jej staraniom odzyskano i udostępniono dla wiernych Kaplicę na polskim cmentarzu w Kamieńcu Podolskim.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Hieronima Kulczyckiego

Fot. Karina Wysoczańska

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.